Đa u tủy xương

A. Tiêu chuẩn  chẩn đoán.

1. Tiêu chuẩn của Bart-Barlogie 1995

a. Tiêu chuẩn chính

– Có u tương bào trên sinh thiết tuỷ hoặc ở một tổ chức.

– Các tế bào thuộc dòng tương bào > 30% trong tuỷ.

– Protein M tăng trong máu hoặc nước tiểu

+ IgG > 3,5g/dl hoặc

+ IgA > 2 g/dl hoặc

+ chuỗi nhẹ > 1g/ 24h trong nước tiểu.

b. Tiêu chuẩn phụ:

– Các tế bào thuộc dòng tương bào 10- 30% trong tuỷ

– Protein M tăng dưới mức trên

– Tổn thương tiêu xương trên phim Xquang

– Giảm Ig bình thường trong máu: IgM < 0,05g/dl

IgA < 0,1g/dl

IgG < 0,6g/dl

Chẩn đoán xác định khi có ít nhất 1 tiêu chuẩn chính + 1 tiêu chuẩn phụ hoặc có ít nhất 3 tiêu chuẩn phụ.

2. Tiêu chuẩn của Longo D.L.năm 1998

– Các tế bào thuộc dòng tương bào > 10% ở tuỷ xương.

– Tổn thương tiêu xương điển hình.

– protein M > 3g/dl trong máu hoặc có mặt protein M trong nước tiểu

Khi có 2 trong 3 tiêu chuẩn thì chẩn đoán xác định.

3. Tiêu chuẩn theo Tubiana N 1993 (Hematology)

– Tế bào:     + Tương bào > 10% ở tuỷ.

+ Sinh thiết tuỷ có u tương bào.

– Sinh hoá và Xquang:   + Có protein M trong máu

+ Có protein Bence-Jones niệu

Chẩn đoán xác định khi có 1 tiêu chuẩn tế bào kèm theo 1 tiêu chuẩn sinh hoá hoặc xquang.

B. Các phác đồ điều trị

Examples of Conventional Chemotherapy Regimens

Abbreviation

Components

Suitable for use as induction therapy?

MP Melphalan, prednisone

Yes*

C-weekly Cyclophosphamide, prednisone

Yes

VBMCP Vincristine, BCNU (carmustine), melphalan, cyclophosphamide, prednisone

No

ABCM Adriamycin (doxorubicin), BCNU, cyclophosphamide, melphalan

No

VMCP/VBAP Vincristine, melphalan, cyclophosphamide, prednisone/vincristine, BCNU, Adriamycin, prednisone

No

VAD Vincristine, Adriamycin, dexamethasone

Yes

DVd Doxil (liposomal doxorubicin), vincristine, reduced-dose dexamethasone

Under investigation

TD Thalidomide, dexamethasone

Under investigation

D Dexamethasone

Yes

 

* Many clinicians avoid using melphalan as induction therapy because it may reduce the number of cells that can be harvested in preparation for a stem cell transplant.

 

Nguồn: Chiaseykhoa.com

Tổng hợp từ nguồn bài giảng lớp Cao học, CKI chuyên ngành Nội khoa theo học tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm

Suy timSuy tim

1.ĐẠI CƯƠNG 1. Định nghĩa. Suy tim la tình trạng tim không đủ khả năng cung cấp máu theo nhu cầu cơ thể cả khi nghỉ ngơi va khi gắng sức. 2. Dịch tễ. Châu Âu: 0,4

Bệnh án ngoại khoaBệnh án ngoại khoa

BỆNH ÁN 1.      Hành chính –        Họ và tên:       Giới     Tuổi –        Nghề nghiệp –        Địa chỉ –        Ngày vào viện: ngày, giờ –        Người liên lạc     2.