Đa u tủy xương

A. Tiêu chuẩn  chẩn đoán.

1. Tiêu chuẩn của Bart-Barlogie 1995

a. Tiêu chuẩn chính

– Có u tương bào trên sinh thiết tuỷ hoặc ở một tổ chức.

– Các tế bào thuộc dòng tương bào > 30% trong tuỷ.

– Protein M tăng trong máu hoặc nước tiểu

+ IgG > 3,5g/dl hoặc

+ IgA > 2 g/dl hoặc

+ chuỗi nhẹ > 1g/ 24h trong nước tiểu.

b. Tiêu chuẩn phụ:

– Các tế bào thuộc dòng tương bào 10- 30% trong tuỷ

– Protein M tăng dưới mức trên

– Tổn thương tiêu xương trên phim Xquang

– Giảm Ig bình thường trong máu: IgM < 0,05g/dl

IgA < 0,1g/dl

IgG < 0,6g/dl

Chẩn đoán xác định khi có ít nhất 1 tiêu chuẩn chính + 1 tiêu chuẩn phụ hoặc có ít nhất 3 tiêu chuẩn phụ.

2. Tiêu chuẩn của Longo D.L.năm 1998

– Các tế bào thuộc dòng tương bào > 10% ở tuỷ xương.

– Tổn thương tiêu xương điển hình.

– protein M > 3g/dl trong máu hoặc có mặt protein M trong nước tiểu

Khi có 2 trong 3 tiêu chuẩn thì chẩn đoán xác định.

3. Tiêu chuẩn theo Tubiana N 1993 (Hematology)

– Tế bào:     + Tương bào > 10% ở tuỷ.

+ Sinh thiết tuỷ có u tương bào.

– Sinh hoá và Xquang:   + Có protein M trong máu

+ Có protein Bence-Jones niệu

Chẩn đoán xác định khi có 1 tiêu chuẩn tế bào kèm theo 1 tiêu chuẩn sinh hoá hoặc xquang.

B. Các phác đồ điều trị

Examples of Conventional Chemotherapy Regimens

Abbreviation

Components

Suitable for use as induction therapy?

MP Melphalan, prednisone

Yes*

C-weekly Cyclophosphamide, prednisone

Yes

VBMCP Vincristine, BCNU (carmustine), melphalan, cyclophosphamide, prednisone

No

ABCM Adriamycin (doxorubicin), BCNU, cyclophosphamide, melphalan

No

VMCP/VBAP Vincristine, melphalan, cyclophosphamide, prednisone/vincristine, BCNU, Adriamycin, prednisone

No

VAD Vincristine, Adriamycin, dexamethasone

Yes

DVd Doxil (liposomal doxorubicin), vincristine, reduced-dose dexamethasone

Under investigation

TD Thalidomide, dexamethasone

Under investigation

D Dexamethasone

Yes

 

* Many clinicians avoid using melphalan as induction therapy because it may reduce the number of cells that can be harvested in preparation for a stem cell transplant.

 

Nguồn: Chiaseykhoa.com

Tổng hợp từ nguồn bài giảng lớp Cao học, CKI chuyên ngành Nội khoa theo học tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm