Dày thất trái (Lồng tiếng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh án ngoại khoaBệnh án ngoại khoa

BỆNH ÁN 1.      Hành chính –        Họ và tên:       Giới     Tuổi –        Nghề nghiệp –        Địa chỉ –        Ngày vào viện: ngày, giờ –        Người liên lạc     2.