[ Điện tâm đồ ] – Tổng hợp theo các chuyên đề


Mục lục:
(Các bạn xem xong video thì download phần Quizz ở Mục bài tập về xem trước, sau đó mới download các case lâm sàng về làm)
Chương 1: Điện tâm đồ bình thường
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 2)
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 3)
Các video do nhóm tự làm (chương 2)
1. Xác định trục điện tim
2. Dày thất trái (Lồng tiếng)
3. Dày nhĩ (Lồng tiếng)
4. Dày thất phải (Lồng tiếng)

Chương 3: Thiếu máu và nhồi máu cơ tim
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 4)
Video do nhóm tự làm (chương 3)
1. Định vị nhồi máu (Lồng tiếng)

 

 

 

 

Chương 4: Rối loạn nhịp tim

Bài 6: (Case lâm sàng được trình bày dạng pdf trong bài 7)
Bài 9: Nhịp thoát 
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 5)
Video do nhóm tự làm (chương 4)
1. Rối loạn nhịp nhĩ

 

 

 

Chương 5: Rối loạn dẫn truyền

Video do nhóm tự làm (chương 4+5)
1. Tổng kết rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền

 

 

 

Chương 6: Các case lâm sàng của Bs. NIC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm