Động Mạch Cảnh Ngoài

Câu hỏi: Trình bày Nguyên uỷ, đường đi, tận cùng, liên quan nhánh bên (kể tên) của động mạch cảnh ngoài.
Trả lời.

– Khái quát lại hình ảnh tổng quan về các động mạch cảnh ( hình vẽ )

https://lh3.googleusercontent.com/-Hh7s6XF32eo/UuNhFoyN7JI/AAAAAAAAATM/hrKfvk6mpjg/s640/N-029.JPG

1. Nguyên uỷ: tách ra từ xoang cảnh của động mạch cảnh chung, ngang mức bờ trên sụn giáp.

2. Đường đi và tận cùng: từ nguyên uỷ động mạch đi chếch lên trên và ra ngoài. Lúc đầu đi ở phần trên vùng cổ. Sau đó bắt chéo mặt sau cơ 2 bụng, đi vào vùng mang tai. Trong vùng mang tai, động mạch lúc đầu đi ở mặt trong rồi đi vào trong mô tuyến. Tới sau cổ lồi cầu xương hàm dưới, động mạch cảnh ngoài chia 2 nhánh tận : động mạch hàm trên, và động mạch thái dương nông.

3. Liên quan : Bụng sau cơ hai bụng bắt chéo qua động mạch chia nó thành 2 đoạn liên quan :

1)      Đoạn dưới bụng sau cơ 2 bụng : Động mạch cảnh ngoài ở trong tam giác cảnh cùng với đoạn đầu động mạch cảnh trong và đoạn cuối động mạch cảnh chung.

–          Tam giác cảnh có 3 đoạn là : Cạnh sau : Bờ trước cơ ức đòn chũm, Cạnh trước trên : Bụng sau cơ 2 bụng, Cạnh trước dưới : Bụng trên cơ vai móng. ở gần nguyên uỷ, động mạch cảnh ngoài nằm ở trước hơn và trong hơn so với động mạch cảnh trong.

2)      Đoạn trên bụng sau cơ 2 bụng :Lúc đầu động mạch cảnh ngoài nằm ở mặt trong tuyến mang tai sau đó chui vào trong tuyến.

–          Trước khi chạy vào trong tuyến mang tai : Động mạch cảnh ngoài nằm giữa 2 thành phần : thành bên hầu ở phía trong và tuyến mang tai ở phía ngoài. Lúc này động mạch cảnh ngoài được ngăn cách với động mạch cảnh trong ở phía sau bởi các thành phần : Mỏm trâm, các cơ trâm, thần kinh IX, nhánh thanh quản của thần kinh X.

–          ở trong tuyến mang tai : Động mạch là phần sâu nhất, tiếp đến là tĩnh mạch sau hàm dưới và các nhánh nguyên uỷ của nó. ở nông nhất là các nhánh của thần kinh mặt.

4. Nhánh bên :

1)      Tách ở mặt trước :

–          Động mạch giáp trên.

–          Động mạch lưỡi.

–          Động mạch mặt.

2)      Tách ở mặt sau :

–          Động mạch chẩm.

–          Động mạch tai sau.

3)      Tách ở mặt trong : Đông mạch hầu lên.

 

1 thought on “Động Mạch Cảnh Ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm