Động Mạch Cảnh Trong

Câu hỏi: Trình bày Nguyên uỷ, đường đi, tận cùng, liên quan của động mạch cảnh trong

Trả lời:

– Khái quát lại hình ảnh tổng quan về các động mạch cảnh ( hình vẽ )

https://lh3.googleusercontent.com/-Hh7s6XF32eo/UuNhFoyN7JI/AAAAAAAAATM/hrKfvk6mpjg/s640/N-029.JPG

1. Nguyên uỷ : Động mạch cảnh trong tách ra từ xoang cảnh của động mạch cảnh chung, ngang mức bờ trên sụn giáp.

2. Đường đi : Động mạch cảnh trong đi qua 4 đoạn : cổ, đá, xoang hang, não.

1)      Đoạn cổ : Từ nguyên uỷ đi vào lỗ ngoài ống đọng mạch cảnh ở nền sọ. Đọng mạch cảnh trong đi chếch lên trên và vào trong.

2)      Đoạn dá : Động mạch cảnh trong đi qua ống cảnh ở trong phần đá xương thái dương. ống động mạch cảnh có 2 đoạn :

–          Đoạn đầu : Đi thẳng.

–          Đoạn thứ 2 : Chếch ra trước và vào trong.

3)      Đoạn xoang hang : Từ đỉnh xương đá động mạch cảnh trong đi ra trước, xuyên qua thành sau xoang hang tới đầu trước xoang. Tại đây động mạch uốn cong lên trên rồi chui ra khỏi xoang ở bờ trong mỏm yên trước.

4)      Đoạn não : Từ  bờ trong mỏm yên trước động mạch đi ra sau ở mặt dưới của não. Khi tới đầu trong của rãnh bên đai não, chia 2 nhánh tận : động mạch não trước và động mạch não giữa.

3. Liên quan :

1)      Đoạn cổ :

–          Liên quan gẫn : Động mạch cảnh trong đi cùng với tĩnh mạch cảnh trong và thần kinh X. Tĩnh mạch nẵm ngoài động mạch, thần kinh X nẵm phía sau trong góc giữa động mạch và tĩnh mạch. Tới gần nền sọ, tĩnh mạch chạy ra sau và ra ngoài. Lúc này giũă động mạch cảnh trong và tĩnh mạch cảnh trong có các thần kinh IX, X, XI, XII.

–          Liên quan xa : Liên quan ở sau với mỏm ngang đốt sống cổ, liên quan phía trong với thành bên của hầu. Liên quan phía ngoài : cơ úc đòn chũm phủ lên. Phía trước liên quan được chia làm 2 đoạn :

+ Đoạn dưới bụng sau cơ 2 bụng : Động mạch ở trong tam giác cảnh, sau và ngoài hơn động mạch.

+ Đoạn trên bụng sau cơ 2 bụng : Ngăn cách với động mạch cảnh ngoài ở phía trước bởi mỏm trâm và các cơ trâm.

2)      Đoạn đá : Đi sát thành trước của hòm nhĩ, đi cùng trong ống có đám rối tĩnh mạch và đám rối thần kinh xích ma (đám rối cảnh).

3)      Đoạn xoang hang : Động mạch cảnh trong ở trong xoang hang cùng với thần kinh VI, thần kinh VI nàm ở dưới ngoài so với động mạch. Đi ở thành ngoài xoang hang còn có thần kinh III, IV, V1 (mắt), V2 ( hàm trên).

4)      Đoạn não : Đi ở mặt dưới thần kinh II.

4. Tận cùng : Động mạch não trước và động mạch não giữa ở rãnh đai não.

 

Xem thêm:

>>> Chuyên mục Giải phẫu

 

1 thought on “Động Mạch Cảnh Trong”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm