Động Mạch Quay

Câu hỏi: Trình bày nguyên ủy, đường đi, tận cùng, liên quan, các nhánh bên, vòng nối, áp dụng của động mạch quay?

Trả lời:

– Hình vẽ mô tả động mạch quay

https://lh4.googleusercontent.com/-rn_yMAZRwd8/UvrfIuAbBLI/AAAAAAAAAmo/RNa_6q-4R_s/s600/N-446.JPG

I.        Nguyên ủy, đường đi và tận cùng

–        NU: Là một trong hai nhánh tận của ĐM cánh tay tách ra ở trong rãnh nhị đầu trong, dưới nếp gấp khuỷu khoảng 3 cm.

–        ĐĐ: Đm Q đi xuống dưới qua vùng cẳng tay trước và vùng gan cổ tay rồi tận hết ở vùng gan tay.

  • Đầu tiên Đm đi xuống dưới qua vùng cẳng tay trước theo một đường định hướng là đường kẻ nối điểm giữa nếp gấp khuỷu tới rãnh mạch quay.
  • Khi tới dưới mỏm trâm quay đm chạy vòng từ phía gan cổ tay ra sau phía mu cổ tay.
  • Cuối cùng đi qua khoang gian cốt bàn tay I đi vào gan bàn tay.

–        TC:  Đm Q tận cùng ở gan bàn tay bằng cách tiếp nối với nhánh gan tay sâu của ĐM trụ-> cung gan tay sâu.

II.     Liên quan

–        ở cẳng tay trước

  • 1/3 trên: ĐM chạy dọc bờ trên ngoài cơ sấp tròn và lần lượt bắt chéo trước gân cơ nhị đầu cánh tay, cơ ngửa và phần tận cơ sấp tròn.
  • 1/3 giữa: ĐM cùng với nhánh nông TK quay( nằm ngoài ĐM ) chạy xuống dưới sự che phủ của cơ cánh tay quay( coi là cơ tùy hành của ĐM)
  • 1/3 dưới, nhất là gần cổ tay: ĐM nằm trong rãnh mạch quay giữa gân cơ cánh tay quay( ngoài)và gân cơ gấp cổ tay quay(trong).Mặt trước nó chỉ có da che phủ nên có thể sờ thấy mạch đập.

–        ở cổ tay: ĐM đi trong hõm lào giải phẫu

–        ở khoang gian cốt I: đi giữa 2 đầu cơ gian cốt mu tay I và 2 đầu của cơ khép ngón cái

III.  Nhánh bên:

ĐM quặt ngược quay

Nhánh gan cổ tay

Nhánh mu cổ tay

Nhánh gan tay nông

ĐM chính ngón cái

IV.  Tiếp nối

Với ĐM cánh tay : Đm quặt ngược quay( ĐM quay) nối với nhánh bên quay( ĐM cánh tay sâu) góp phần tạo vòng đm quanh khớp khuỷu.

Với ĐM trụ:

–        Nhánh gan cổ tay( ĐM quay) nối với gan cổ tay( ĐM trụ)

–        Nhánh mu cổ tay( ĐM quay) nối với mu cổ tay( ĐM trụ)

–        Nhánh tận của ĐM quay nối với nhánh gan tay sâu( ĐM trụ) -> cung gan tay sâu

–        Nhánh gan tay nông( ĐM quay) với nhánh tận của ĐM trụ-> cung ĐM gan tay nông.

V.     áp dụng

Do có nhiều vòng nối nên Đm Q có thể thắt đc mà ko gây nguy hại.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm