Động Mạch Trụ

Câu hỏi: Trình bày nguyên ủy, đường đi, tận cùng, liên quan, các nhánh bên, vòng nối, áp dụng của động mạch trụ?

Trả lời:

Hình vẽ mô tả về Động mạch trụ

https://lh5.googleusercontent.com/-PNiklqOjfho/U2YfTaY5z-I/AAAAAAAAB2I/Uem-UN_Vh44/s600/Dong%2520mach%2520nach.jpg

I.        Nguyên ủy, đường đi và tận cùng

–         NU: Là 1 trong 2 nhánh tận của ĐM cánh tay tách ra từ dưới nếp gấp khuỷu khoảng 3cm

–         ĐĐ: Đm trụ đi xuống dưới qua vùng cẳng tay trước

 • 1/3 trên cẳng tay: đm đi chếch vào trong và xuống dưới. Lúc đầu đi sau cơ sấp tròn, tiếp đó bắt chéo sau Tk G rồi đi ở sau cơ gấp các ngón nông
 • 2/3 dưới cẳng tay: đm đi xuống theo đường định hướng là đường kẻ nối MTLC trong x CT với bờ ngoài x đậu.
 • Gan tay: đm đi qua vùng gan cổ tay, đi vào vùng gan bàn tay

–         TC: Đm tận cùng ở gan bàn tay bằng cách nối với nhánh gan tay nông của Đm Q tạo cung Đm gan tay nông

II.     Liên quan

–        ở vùng cẳng tay trước

 • ở 1/3 trên: ĐM trụ đi chếch xuống dưới và vào trong. Đi trước cơ gấp sâu các ngón tay, sau 2 bó của cơ sấp tròn ở trên, rồi bắt chéo phía sau TK giữa và đi sau các cơ gấp nông các ngón ở dưới.
 • ở 2/3 dưới cẳng tay: ĐM cùng TK trụ đi thẳng xuống dưới, đi giữa cơ gấp các ngón tay sâu( ở sau ngoài) và cơ gấp cổ tay trụ là cơ tùy hành của ĐM (nằm ở trước trong). TK trụ nằm trong ĐM

–        Vùng gan cổ tay: Đm và Tk trụ đi trước hãm gân gấp, ngoài xương đậu để vào gan tay.

III.  Nhánh bên

1. ĐM quặt ngược trụ: tách ra dưới khớp CT trụ khoảng 2-3cm, chạy lên chia 2 nhánh trước và sau tạo thành đm quặt ngược trụ trước và Đm quặt ngược trụ sau.

2. ĐM gian cốt chung: tách ra ở khoảng 1/3 trên cẳng tay, chia thành 3 nhánh:

 • ĐM gian cốt trước
 • ĐM gian cốt sau
 • ĐM gian cốt quặt ngược

3. Nhánh gan cổ tay

4. Nhánh mu cổ tay

5. Nhánh gan tay sâu

IV.  Tiếp nối

https://lh6.googleusercontent.com/-YERwZIs9svo/UvrckTQKAaI/AAAAAAAAAY4/gbf6hq802TM/s600/N-409.JPG

–         Với ĐM cánh tay

 • Các nhánh của Đm quặt ngược trụ (ĐM trụ) nối với ĐM bên trụ trên- dưới ( Đm CT) => vòng mạch quanh mỏm trên lồi cầu trong
 • Đm gian cốt quặt ngược của ĐM gian cốt chung (ĐM trụ) nối với Đm bên giữa( Đm cánh tay sâu)

–         Với ĐM quay

 • Nhánh gan cổ tay (ĐM trụ) – nhánh gan cổ tay (ĐM quay)
 • Nhánh mu cổ tay (ĐM trụ)- nhánh mu cổ tay( ĐM quay)
 • Nhánh tận ĐM trụ nối với gan tay nông (ĐM quay) -> cung ĐM gan tay nông
 • Nhánh gan tay sâu (ĐM trụ) nối với nhánh tận (ĐM quay) -> cung ĐM gan tay sâu.

V.     áp dụng

Do có nhiều vòng nối nên Đm T có thể thắt đc mà ko gây nguy hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm