Đường dẫn truyền cảm giác nông (dải tuỷ- đồi thị)

Đg này dẫn truyền 2 cg:

 • CG xúc giác thô sơ: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị trước
 • CG đau- nhiệt: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị bên

1.       Đường dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ

Dẫn truyền bởi : dải tuỷ- đồi thị trước

Con đg này gồm 3 neuron:

–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW:

+     Đi vào ts qua rễ sau tk sống

+     Tiếp đó thỡ nú đi lên qua bó lưng bên

+     Rồi tận cựng ở sừng sau của đốt tuỷ cao hơn

–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện trc ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị trước
 • Dải tuỷ- đồi thị trước đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tc ở đồi thị

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tc ở vỏ não hồi sau trung tâm

2.       Đường dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt

Dẫn truyền bởi: Dải tuỷ- đồi thị bên

Con đg này gồm 3 neuron

–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW đi vào ts qua rễ sau tk sống & tận cựng ngay ở sừng sau tầng tuỷ đó

–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện ở sau ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị bên
 • Mỗi sợi trục của dải tuỷ- đồi thị bên đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tận cựng ở đồi thị
 • Lỳc qua thân não các dải tuỷ- đồi thị hợp thành liềm tuỷ, nằm ngoài so với liềm giữa.

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tận cùng ở vỏ não sau trung tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Gù lưngGù lưng

Gù lưng Nội dung 1.Mô tả 2.tình trạng liên quan 3.cơ chế 4.giá trị triệu chứng 1.Mô tả Tăng bất thường độ lồi của chiều cong cột sống khi nhìn