Đường dẫn truyền cảm giác nông (dải tuỷ- đồi thị)

Đg này dẫn truyền 2 cg:

 • CG xúc giác thô sơ: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị trước
 • CG đau- nhiệt: dẫn truyền bởi dải tuỷ- đồi thị bên

1.       Đường dẫn truyền cảm giác xúc giác thô sơ

Dẫn truyền bởi : dải tuỷ- đồi thị trước

Con đg này gồm 3 neuron:

–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW:

+     Đi vào ts qua rễ sau tk sống

+     Tiếp đó thỡ nú đi lên qua bó lưng bên

+     Rồi tận cựng ở sừng sau của đốt tuỷ cao hơn

–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện trc ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị trước
 • Dải tuỷ- đồi thị trước đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tc ở đồi thị

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tc ở vỏ não hồi sau trung tâm

2.       Đường dẫn truyền cảm giác đau và nhiệt

Dẫn truyền bởi: Dải tuỷ- đồi thị bên

Con đg này gồm 3 neuron

–    Neuron 1:

 • Thân neuron nằm ở hạch gai
 • Nhánh ngoại vi đi tới da
 • Nhánh TW đi vào ts qua rễ sau tk sống & tận cựng ngay ở sừng sau tầng tuỷ đó

–    Neuron 2:

 • Thân neuron nằm ở sừng sau ts
 • Sợi trục bắt chéo sang bên đối diện ở sau ống trung tâm
 • Rồi đi lên tạo dải tuỷ- đồi thị bên
 • Mỗi sợi trục của dải tuỷ- đồi thị bên đi lên qua phần còn lại của ts & thân não
 • Rồi tận cựng ở đồi thị
 • Lỳc qua thân não các dải tuỷ- đồi thị hợp thành liềm tuỷ, nằm ngoài so với liềm giữa.

–    Neuron 3:

 • Thân neuron nằm ở đồi thị
 • Sợi trục đi lên qua bao trong & tận cùng ở vỏ não sau trung tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm