Đường dẫn truyền vận động có ý thức ở cổ, thân và tứ chi (các bó tháp)

 

 

 

Đường dẫn truyền vận động có ý thức ở cổ, thân và tứ chi (các bó tháp)

 

Con đg này có 2 neuron:

1.       Neuron 1

–    Thân neuron là những tế bào hình tháp nằm ở vỏ não hồi trước trung tâm.

–    Các sợi trục đi xuống:

  • Ở ĐN đi qua vành tia & bao trong tạo dải tháp
  • Ở trung não dải tháp chiếm 3/5 giữa  nền cuống ĐN.
  • Ở cầu não: dải tháp bị các nhân cầu & các sợi cầu tiểu não chia thành các sợi nhỏ
  • Ở hành não trên: các sợi của dải tháp tập trung lại ở tháp hành
  • Ở hành não dưới:

∙    90% số sợi của dải tháp bắt chéo sang phía đối diện tại bắt chéo tháp rồi đi xuống ts tạo nên dải vỏ tủy bên.

+     Dải này nằm sỏt trc sừng sau ts

+     Các sợi của nó tận cựng ở sừng trc ts cùng bên.

∙    Còn 10% số sợi còn lại tiếp tục đi thẳng xuống ts tạo nên dải vỏ tủy trước.

+     Dải này nằm kề với khe giữa trc của ts.

+     Các sợi của nó đi qua mép trắng trước đến tận cựng ở sừng trc ts bên đối diện.

2.       Neuron 2

–    Thân neuron nằm ở sừng trước tuỷ sống.

–    Các sợi trục đi theo rễ trước của tk sống để đi tới vđ cho cơ vân ở cổ, thân, chi.

3.       Áp dụng

–    Tổn thương neuron 1 ở trờn chỗ bắt chộo → liệt cứng bên đối diện với tt

–    Tổn thương neuron 2→ liệt mềm cùng bên với tt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm