Ngân Hàng Câu Hỏi Ôn Tập BSNT Môn Giải Phẫu Bệnh

Đây là bộ câu hỏi thi tuyển cao học, bác sĩ nội trú môn giải phẫu bệnh của trường đại học y Hà Nội, mình up lại cho các bạn tham khảo và có kế hoạch ôn tập thích hợp.

https://googledrive.com/host/0B_z386u8rBTOazloTlNkRVdrbUE

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Thang Đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)Thang Đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20)

Họ và tên: …………………………….Tuổi:……Giới:…….Nghề:……………………. Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:……….    Dưới đây là những biểu hiện tâm lý thường thấy. Hãy đọc kỹ từng câu, sau đó khoanh tròn vào một