Ngân Hàng Câu Hỏi Ôn Tập BSNT Môn Giải Phẫu Học

Đây là bộ câu hỏi thi tuyển cao học, bác sĩ nội trú môn giải phẫu học của trường đại học y Hà Nội, mình up lại cho các bạn tham khảo và có kế hoạch ôn tập thích hợp.

https://googledrive.com/host/0B_z386u8rBTOMzJKYVJYZmZiRHM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm