Ngân Hàng Câu Hỏi Ôn Tập BSNT Môn Lý luận y học cổ truyền

Đây là bộ câu hỏi thi tuyển cao học, bác sĩ nội trú môn lý luận y học cổ truyền của trường đại học y Hà Nội, mình up lại cho các bạn tham khảo và có kế hoạch ôn tập thích hợp.

https://googledrive.com/host/0B_z386u8rBTOYXZlS3R1Q2k1Rm8

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm