Ngân Hàng Câu Hỏi Ôn Tập BSNT Môn Miễn Dịch

Đây là bộ câu hỏi thi tuyển cao học, bác sĩ nội trú môn miễn dịch của trường đại học y Hà Nội, mình up lại cho các bạn tham khảo và có kế hoạch ôn tập thích hợp.

https://googledrive.com/host/0B_z386u8rBTONWhlLUdtZDI1ZG8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm

Test đánh giá trầm cảm ( BECK )Test đánh giá trầm cảm ( BECK )

 Bệnh viện Bạch Mai                                       NGHIỆM PHÁP BECK Viện Sức khỏe Tâm thần                                                 (B.D.I) Phòng Trắc nghiệm Tâm lý                                               —o0o—                Họ và tên: …………………………….Tuổi:……Giới:…….Nghề:……..……………… Địa chỉ:…………………………………Chẩn đoán:………………..Ngày làm:………… Trong bảng này gồm 21 đề