Thẻ: nhiễm khuẩn tiết niệu

Phán đoán nguồn gốc và nguyên nhân nước tiểu có máu (huyết niệu) như thế nào?Phán đoán nguồn gốc và nguyên nhân nước tiểu có máu (huyết niệu) như thế nào?

Phán đoán nguồn gốc và nguyên nhân nước tiểu có máu (huyết niệu) như thế nào? Thông thưòng trên 95% trường hợp nước tiểu có máu là do bản thân