Cung Động Mạch Gan tay nông

Câu hỏi: Trình bày cấu tạo, đường đi, tận cùng, liên quan, các nhánh của động mạch gan tay nông?

Trả lời:

– Hình vẽ tổng quan về cung động mạch gan tay nông.

https://lh4.googleusercontent.com/-0xMP7t8Drzs/UvreuZzk5JI/AAAAAAAAAkQ/4reEyAKtFy4/s600/N-439.JPG

I.        Cấu tạo

–        Do nhánh tận ĐM trụ nối với nhánh gan tay nông của ĐM quay

II.     Đường đi

–        Đm trụ đi trước hãm gân gấp ở ngoài xương đậu đi vào gan bàn tay. Nhánh tận của Đm T ở gan tay đi theo 2 đoạn:

  • Đoạn chếch: đm chạy chếch xuống dưới và ra ngoài theo đường kẻ từ bờ ngoài xương đậu tới kẽ giữa ngón tay 2-3.
  • Đoạn ngang: chạy tạt ngang ra ngoài theo đường kẻ ngang qua bờ dưới ngón tay cái dạng hết cỡ

–        Nhánh gan tay nông của Đm Q tách ra từ ngay mỏm trâm quay đi xuống qua ô mô cái để gặp nhánh tận của ĐM trụ.

III.  Liên quan

–        Cung gan tay nông nằm ngay sau cân gan tay và trước các gân cơ gấp nông các ngón

–        Tm, nhánh Tk ( của Tk giữa và tk trụ) đi kèm.

IV.  Phân nhánh

Chia 4 nhánh cấp máu cho 3,5 ngón kể từ ngón út.

–        1 nhánh ngón tay riêng cho bờ trong ngón 5

–        3 nhánh đm ngón tay chung: Đi vào khoang gian cốt 2,3,4. Mỗi ĐM gan ngón tay chung lại chia thành 2 ĐM gan ngón tay riêng đi vào các bờ ngoài ngón tay 5, 2 bờ của 2 ngón 3, 4 và bờ trong ngón 2.

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm