Đám rối cánh tay

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay?

Trả lời:

– Đám rối thần kinh cánh tay ( hình vẽ )

 

I.        Nguyên ủy

–        ĐRTKCT được cấu tạo bởi nghành trước của các dây TK sống C5, C6, C7, C8 và N1

–        Đầu tiên các ngành trc này hợp thành 3 thân:

 • Thân trên: ngành trước C5,6
 • Thân giữa: ngành trước C7
 • Thân dưới: ngành trước C8, N1.

–        Mỗi thân chia 2 nhanh trước và sau rồi các nhanh này lại hợp thành 3 bó:

 • Bó ngoài: nhanh trước thân trên và giữa tạo nên
 • Bó trong: nhanh trước thân dưới trở thành
 • Bó sau: 3 nhanh sau của 3 thân trên, giữa và dưới tạo thành.

II.     Ngành tận: các bó chia làm 8 nhánh tận:

–        Bó ngoài cho 2 nhánh tận: từ ngoài vào trong:

 • TK  cơ bì
 • Rễ ngoài của TK giữa

–        Bó trong cho 4 nhánh tận: từ ngoài vào trong

 • Rễ trong TK giữa (hợp với rễ ngoài Tk G tạo thành TK giữa)
 • TK trụ
 • TK Bì cẳng tay trong
 • TK Bì cánh tay trong

–        Bó sau cho 2 nhánh tận:

 • TK quay
 • TK nách

Rễ ngoài Tk G và rễ trong Tk G hợp lại với nhau theo hình chữ Y tạo nên dây Tk G

Trong các ngành tận của ĐRCT có:

 • 2 dây hoàn toàn cảm giác: Tk bì cẳng tay trong, Tk bì cánh tay trong
 • 5 dây hỗn hợp: Tk trụ, giữa, quay, cơ bì và Tk nách.

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm