Đám Rối Thắt Lưng

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu đám rối thắt lưng?

Trả lời:

– Hình ảnh sơ đồ Đám rối thắt lưng – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

https://lh3.googleusercontent.com/-1X0BPTypWnY/Uvrc8StvOVI/AAAAAAAAAag/cUKNv9ipyog/s600/N-468.JPG

I.        Cấu tạo:

–    Đám rối thắt lưng do ngành trước dây TK sống TL 1, 2,3 và 1 phần TL 4 tạo nên.

–    Các ngành trước chia thành các nhánh trước và nhánh sau.

–    Các nhánh sau tạo nên 4 TK sau:

 • TK chậu hạ vị( TL1)
 • TK chậu bẹn( TL1)
 • TK bì đùi ngoài( TL 2,3)
 • TK đùi( TL 2-3-4)

–    Các nhánh trước tạo nên 2 TK sau:

 • TK sinh dục đùi( TL 1-2)
 • TK bịt( TL 2-3-4)

–    Phần còn lại của ngành trước TL 4 cùng ngành trước TL5 tạo nên thân thắt lưng cùng.

II.    Mô tả các nhánh tận:

1.       TK chậu hạ vị

–    NU: Do các nhánh sau ngành trước TL 1 tạo nên

–    ĐĐ-TC: Chạy vòng từ sau ra trước, dọc trên mào chậu & dc bẹn chia 2 nhánh:

 • Nhánh bì ngoài: CG cho da phủ vựng mào chậu
 • Nhánh bì trước: CG da vùng hạ vị

( vỡ vậy gọi là TK chậu-hạ vị )

2.       TK chậu bẹn

–    NU: Do nhánh sau ngành trước TL 1 tạo nên

–    ĐĐ: giống TK chậu hạ vị

–    CG: cho phần trước cơ quan sd ngoài ( môi lớn, da bìu) và 1 vùng da nhỏ trên mặt trong đùi.

3.       TK  bì đùi ngoài

–    NU: nhánh sau ngành trước TL 2-3 tạo nên.

–    ĐĐ -TC: Thoát ra ở bờ ngoài cơ TL, đi xuống qua hố chậu, chui dưới đầu ngoài DC bẹn, ngoài bao cơ TL chậu vào mặt ngoài đùi, chia thành 2 nhánh

–    CG: cho mặt ngoài đùi

4.       TK đùi.:

–    NU: Nhánh sau ngành trước Tk sống TL 2-3-4

–    ĐĐ- TC: TK đùi thoát ra ở bờ ngoài cơ thắt lưng, đi xuống dọc theo bờ ngoài cơ thắt lưng chui dưới DC bẹn trong bao cơ TL chậuvào đùi và nằm ngoài Đm đùi

–    Được chia thành 3 nhóm nhánh

 • Các nhánh vận động cho cơ: cơ thắt lưng chậu, cơ tứ đầu, cơ may, cơ lược, 1 phần cơ khép dài.
 • Các nhánh bì trước: cảm giác cho mặt trước trong đùi.
 • TK hiển: đi qua tam giác đùi, xuống trong ống cơ khép cùng Đm đùi, bắt chéo trước Đm -> chui ra nông -> chia thành:

∙           Nhánh dưới bánh chè: cảm giác mặt trong khớp gối

∙           Các nhánh bì cẳng chân trong: cảm giác cho mặt trong cẳng chân và 1 phần gót

5.       TK sinh dục đùi

–    NU: Do nhánh trước của ngành trước TL 1-2 tạo nên.

–    ĐĐ-TC: Thoát ra ở mặt trước cơ TL, đi xuống chia thành 2 nhánh:

 • Nhánh sinh dục: đi đến chi phối cơ quan sinh dục ngoài, cơ bìu
 • Nhánh đùi: CG da vùng tam giác đùi

( vỡ vậy gọi là TK SD-Đùi )

6.       TK bịt:

–    NU: nhánh trước ngành trước dây TL 2-3-4

–    ĐĐ-TC: TK bịt thoát ra ở bờ trong cơ thắt lưng sau đó chạy ra trước, xuống dưới ở thành bên chậu hông tới lỗ bịt thì chia thành 2 nhánh trước và sau, chui qua lỗ bịt vào đùi.

–    Nhánh trước:

 • Đi trc cơ khép ngắn
 • Vđ: các cơ khép đùi bao gồm: 1 phần cơ khép dài, cơ khép ngắn, cơ thon.
 • CG: cho 1 vùng da nhỏ ở mặt trong đùi trên khớp gối

–    Nhánh sau:

 • Đi sau cơ khép ngắn
 • VĐ: cơ khép lớn, cơ bịt ngoài
 • CG: khớp hông

 

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm