Động Mạch Chày Sau

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu động mạch chày sau?

Trả lời:

– Hình ảnh sơ đồ Động mạch chày sau – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

https://lh6.googleusercontent.com/-i5dz0rALf7c/UvredBg_GaI/AAAAAAAAAi0/T2EMg-j-7ME/s600/N-487.JPG

I.        Nguyên ủy, đường đi, tận cùng

–    NU: ĐM chày sau là 1 trong 2 nhánh tận của ĐM khoeo, tách ra ngang mức bờ dưới cơ khoeo

–    ĐĐ :

 • ĐM chày sau chạy xuống dưới và chếch vào trong qua vùng cẳng chân sau. Đoạn dưới của ĐM chếch nhiều hơn về phía trong.
 • Đường định hướng của ĐM là đường kẻ nối điểm giữa nếp gấp khoeo với 1 điểm nằm giữa mắt cá trong và bờ trong gân gót.

–    TC: Khi chạy tới rãnh gân cơ gấp ngón cái chân dài-> ĐM chày sau tận cùng bằng 2 nhánh: ĐM gan chân trong  và ĐM gan chân ngoài

II.    Liên quan

–    ĐM chày sau đi giữa 2 lớp cơ nông và sâu của cẳng chân sau

–    Dưới mạc sâu của cẳng chân sau.

–    Tk chầy đi cùng và nằm phía ngoài ĐM

–    Đm có 2 Tm đi kèm

III. Nhánh bên

–    ĐM mũ mác

–    ĐM mắt cá trong

–    Nhánh cho cơ vùng cẳng chân sau và xương chày

–    ĐM mác:

 • Tách ra dưới nguyên ủy của ĐM chày sau khoảng 3cm
 • Chạy xuống dưới giữa xương mác và cơ gấp ngón cái dài
 • Tận cùng bằng nhánh mắt cá ngoài và gót ngoài
 • Trên đường đi, Đm mác tách ra các nhánh bên:

∙           Nhánh nuôi xương mác và các cơ bao quanh

∙           Nhánh nối với ĐM chày sau

∙           Nhánh xuyên: xuyên qua màng gian cốt ra vùng cẳng chân trước

IV. Tiếp nối

 1. ĐM khoeo: ĐM mũ mác( ĐM chầy sau)- ĐM gối dưới ngoài( ĐM khoeo)
 2. ĐM chày trước và ĐM mu chân→ mạng mạch mắt cá ngoài và mạng mạch mắt cá trong

–    Mạng mạch mắt cá ngoài:

 • ĐM mắt cá trước ngoài( ĐM chày  trước)
 • Nhánh xiên và nhánh mắt cá ngoài( ĐM mác thuộc ĐM chày sau)
 • ĐM cổ chân ngoài( ĐM mu chân)

–    Mạng mạch mắt cá trong:

 • ĐM mắt cá trước trong( ĐM chày trước)
 • Nhánh mắt cá trong( ĐM chày sau)
 • Các ĐM  cổ  chân  trong ( ĐM  mu  chân)

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Test TKMPTest TKMP

TEST LƯỢNG GIÁ TKMP I. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Bình thường khoang màng