Động Mạch Chày Trước

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu động mạch chày trước?

Trả lời:

– Hình ảnh sơ đồ Động mạch khoeo – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

https://lh5.googleusercontent.com/-PHdU_LVWXFo/UvrejbFpbHI/AAAAAAAAAjY/7oDU7VpvbOA/s600/N-489.JPG

I.        Nguyên ủy, đường đi, tận cùng

–     NU: ĐM chày trước là 1 trong 2 nhánh tận của ĐM khoeo tách ra ở ngang mức bờ dưới cơ khoeo

–     ĐĐ và ĐH:

  • Đầu tiên đm chạy xuống dưới và ra trước 1 đoạn ngắn ở vùng cẳng chân sau.
  • Sau đó Đm chầy trước lướt qua bờ trên màng gian cốt đi vào vùng cẳng chân trước.
  • Ở cẳng chân trước: đi thẳng xuống. Đường định hướng ĐM là đường kẻ nối hõm trước chỏm xương mác tới 1 điểm nằm ở mặt trước cổ chân giữa 2 mắt  cá.

–     TC: Khi tới sau hãm gân duỗi ở mặt trên cổ chân, giữa 2 mắt cá, ĐM chầy trước đổi tên thành ĐM mu chân.

II.    Liên quan

–     ĐM chầy trước đi cùng TK mác sâu trong khe giữa các cơ chày trước và cơ duỗi cỏc ngón chân dài.

–     Tk nằm phía ngoài Đm

III. Nhánh bên

–     ĐM quặt ngước chầy sau: tách ra lúc Đm còn đi trong vùng cẳng chân sau.

–     ĐM quặt ngược chầy trước: tách ra lúc Đm vừa đi vào vùng cẳng chân trước

–     ĐM mắt cá trước ngoài

–     ĐM mắt cá trước trong

–     Ngoài ra còn  cho các nhánh cơ vùng cẳng chân trước

IV.  Tiếp nối

1.       Với ĐM khoeo: ĐM quặt ngược chày trước và Đm quặt ngược chày sau( ĐM  chày trước) tiếp nối với  ĐM gối dưới ngoài( ĐM khoeo)

2.       Với Đm chày sau và Đm mu chân→ mạng mạch mắt cá ngoài và trong

–     Mạng mạch mắt cá ngoài:

  • ĐM mắt cá trước ngoài( ĐM chày  trước)
  • Nhánh xiên và nhánh mắt cá ngoài( ĐM mác thuộc ĐM chày sau)
  • ĐM cổ chân ngoài( ĐM mu chân)

–     Mạng mạch mắt cá trong:

  • ĐM mắt cá trước trong( ĐM chày trước)
  • Nhánh mắt cá trong( ĐM chày sau)
  • Các ĐM  cổ  chân  trong ( ĐM  mu  chân)

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm