Động Mạch Khoeo

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu động mạch khoeo?

Trả lời:

– Hình ảnh sơ đồ Động mạch khoeo – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

https://lh5.googleusercontent.com/-w56kBvMAKuM/UvreBovAg6I/AAAAAAAAAgo/fwMA8r_i20U/s600/N-481.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-yPjIXlrk8XI/UvreV978tmI/AAAAAAAAAiQ/hdL7LOfeMwA/s600/N-486.JPG

I.        Nguyên ủy, đường đi, tận cùng

NU: Tiếp theo ĐM đùi bắt đầu từ lỗ gân cơ khép

ĐĐ: Đi xuống qua vùng khoeo theo 2 đoạn:

  • Đoạn trờn: Đm đi chếch xuống dưới và ra ngoài
  • Đoạn dưới: chạy thẳng đứng xuống dưới

TC: Chạy tới bờ dưới cơ khoeo tận cùng bằng cách chia 2 nhánh tận: Đm chày trước và Đm chày sau

II.    Liên quan

–     Mặt trước Đm áp sát vào bao khớp gối.

–     Mặt sau Đm có da và mạc khoeo che phủ, có thể sờ they mạch đập

–     Xung quanh: cỏc cơ tạo nờn trỏm kheo

–     Đm khoeo đi trong hố khoeo cùng với TM khoeo và TK chày

  • ĐM khoeo nằm trong cùng và  trước nhất
  • Tm khoeo nằm ở sau và ngoài so với Đm
  • TK chày nằm ở ngoài cùng và sau cùng

III.  Nhánh bên: Cho 7 nhánh bên

–     Đm gối trên ngoài

–     Đm gối trên trong

–     Đm gối giữa

–     Đm gối dưới ngoài

–     Đm gối dưới trong

–     Đm cho đầu ngoài cơ bụng chân

–     Đm cho đầu trong cơ bụng chân

IV.  Tiếp nối

1. Với Đm đùi:

  • ĐM gối trên trong (ĐM khoeo) tiếp nối với ĐM gối xuống (ĐM đùi)
  • ĐM gối trên ngoài( ĐM khoeo)tiếp nối với nhánh xuống của ĐM xiên cuối  ( ĐM đùi sâu) và nhánh xuống của ĐM mũ đùi ngoài ( ĐM đùi sâu)

2. Với Đm chày sau: ĐM gối dưới ngoài( ĐM khoeo) tiếp nối với ĐM mũ mác( ĐM chày sau)

3. Với Đm chày trước: ĐM gối dưới ngoài (ĐM khoeo) tiếp nối với ĐM quặt ngược chày sau & trước  ( ĐM chày trước)

4. Tiếp nối giữa các nhánh của Đm khoeo: Các Đm gôi trên và Đm gối dưới của đm khoeo chạy vòng ra trước tiếp nối với nhau

→ Các tiếp nối trên đây tạo thành mạng mạch khớp gối & mạng mạch bánh chè

V.     Áp dụng

ĐM khoeo có tiếp nối phong phú với các động mạch khác tại mạng mạch quanh khớp gối nhưng mạng mạch này nằm trong mô xơ của khớp gối nên khó giãn ra khi thắt mạch khoeo. Vì vậy thắt động mạch khoeo nguy hiểm.

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm

Ran ẩmRan ẩm

Ran ẩm Nội dung 1.Mô tả 2.tình trạng liên quan 3.cơ chế 4.giá trị triệu chứng 1.Mô tả Âm không liên tục, như tiếng nổ lộp bộp, nghe thấy nhiều