Thần Kinh Giữa

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu thần kinh giữa?

Trả lời:

– Hình vẽ tổng quan về thần kinh giữa

https://lh4.googleusercontent.com/-Se8F3R6rO4U/UvrfSUPIPFI/AAAAAAAAAno/2-71tlWLCr4/s600/N-448.JPG

I.        Nguyên ủy

–        Tk giữa được tạo nên từ 2 rễ:

  • Rễ ngoài: tách từ bó ngoài ĐRCT
  • Rễ trong: tách từ bó trong ĐRCT

II.     Đường đi và liên quan

–        TK giữa là 1 trong 3 Tk lớn của ĐRCT đi từ nách xuống tận cùng bàn tay qua các đoạn:

–        ở nách: TK chạy xuống dưới và ra ngoài, ở phía trước ngoài so với Đm nách

–        ở vùng cánh tay trước: TK giữa đi trong ống cánh tay cùng động mạch cánh tay, bắt chéo trước động mạch cánh tay theo hướng từ ngoài vào trong ( lúc đầu ở ngoài đm CT, cuối cùng nằm phía trong Đm CT)

–        ở khuỷu trước: TK đi trong rãnh nhị đầu trong và ở trong so với động mạch cánh tay

–        ở vùng cẳng tay trước: TK giữa đi vào vùng cẳng tay trước và chạy dọc theo trục giữa của cẳng tay:

  • 1/3 trên cẳng tay; đi giữa 2 bó cơ sấp tròn và bắt chéo trước ĐM trụ.
  • 1/3 giữa: TK đi sau cơ gấp các ngón tay nông, trước cơ gấp các ngón sâu.
  • 1/3 dưới: nằm trước trẽ gân đi vào ngón 2 của gân cơ gấp nông các ngón.

–        ở cổ tay: TK đi trong ống cổ tay, sau hãm gân gấp. Khi đến bờ dưới hãm gân gấp vào gan tay, Tk giữa chia thành các nhánh tận.

III.  Phân nhánh và chi phối

1.      Nhánh bên

–        Qua vùng nách và cánh tay trước, dây giữa ko cho nhánh bên nào.

–        ở vùng khuỷu trước và cẳng tay trước tách ra:

  • Nhánh vận động:

∙           Các nhánh cơ: vận động cho cơ lớp nông và lớp giữa của vùng cẳng tay trước: cơ sấp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gan tay dài và cơ gấp các ngón nông.

∙           TK gian cốt cẳng tay trước: Đi kèm ĐM gian cốt trước, vận động cơ gấp ngón cái dài, cơ sấp vuông và 1/2 ngoài cơ gấp các ngón sâu ( ngón 2 và 3).

  • Nhánh cảm giác

∙           Nhánh gan tay TK G: tách ra ở trên hãm các gân gấp, cảm giác cho da phần trên ngoài của gan tay(trừ ô mô út và 1 phần của ô mô cái)

2.      Nhánh tận: Gồm 5 nhánh tận từ ngoài vào trong

–        Nhánh mô cái: VĐ cho cơ đối chiếu, cơ dạng ngắn, bó nông cơ gấp ngắn, và   cơ giun 1-2

–        3 TK ngón tay chung: chia 7 nhánh tk gan ngón tay riêng đi vào 7 bờ ngón tính từ ngón cái

  • TK ngón chung thứ nhất: chia ra 3 TK ngón riêng cho 2 bờ ngón 1 và bờ ngoài ngón 2
  • TK ngón chung 2: chia làm 2 nhánh ngón riêng cho bờ trong ngón 2 và bờ ngoài ngón 3
  • TK ngón chung 3: chia làm 2 nhánh ngón riêng cho bờ trong ngón 3 và bờ ngoài ngón 4

–> cảm giác mặt gan tay của 3,5 ngón tay tính từ ngón cái vào.

Các TK ngón riêng cho các ngón tay 2.,3,4 của TK giữa còn  vòng ra sau cảm giác cho mu của các đốt 2,3 của các ngón tay đó

–        Nhánh nối với TK trụ

IV. áp dụng:

Dấu hiệu liệt TK giữa trên lâm sàng là dấu hiệu bàn tay khỉ (các cơ sấp và gấp bị liệt, các cơ duỗi kéo bàn tay ra sau, ô mô cái teo đét vầ luôn ngửa)

TK giữa là mốc tìm ĐM nách.

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm