Thần Kinh Trụ

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu thần kinh trụ?

Trả lời:

– Hình vẽ tổng quan về thần kinh trụ

https://lh4.googleusercontent.com/-BswbvIqSi-g/UvrfVGb1DzI/AAAAAAAAAnw/AeNJV1E-O9s/s600/N-449.JPG

I.        Nguyên ủy

–        Là nhánh tận của bó trong ĐRCT, nằm trong rễ trong tk giữa và ngoài tk bì cẳng tay trong

II.     Đường đi và liên quan

TK trụ là 1 trong 3 tk lớn của ĐRCT chạy từ nách đến tận gan tay qua các đoạn

–        ở nách: TK trụ chạy dọc phía trong ĐM nách và phía ngoài so với  TM nách

–        ở cánh tay:

 • 1/2 trên: TK đi trong ống cánh tay cùng đm CT và nằm trong so với Đm
 • Đến giữa cánh tay, chọc qua vách gian cơ trong cùng với ĐM bên trụ trên đi ra cánh tay sau, và tiếp tục đi xuống khuỷu.

–        ở khuỷu: TK trụ nằm trong rãnh giữa MTLC trong và mỏm khuỷu. Từ khuỷu, TK đi giữa 2 đầu cơ gấp cổ tay trụ vào vùng cẳng tay trước.

–        ở vùng cẳng tay trước: đi xuống dưới giữa cơ gấp cổ tay trụ và cơ gấp ngón tay sâu. ở 2/3 dưới cẳng taytk trụ chạy song song với Đm trụ và ở trong so với ĐM trụ.

–        ở vùng cổ tay: TK trụ đi trước hãm gân gấp, ngoài xương đậu và vào tận cùng ở gân tay bằng 2 nhánh nông và sâu.

III.  Phân nhánh và chi phối

1.       Nhánh bên

–        ở nách, cánh tay và khuỷu, Tk trụ ko tách nhánh bên nào

–        ở cẳng tay và cổ tay tách ra:

 • Nhánhvận động: chi phối vận động cơ gấp cổ tay trụ và 1/2 trong cơ gấp sâu các ngón ( ngón 3,4 )
 • Nhánh cảm giác: 2 nhánh

∙           Nhánh gan tay TK trụ: cảm giác ô mô út của gan tay

∙           Nhánh mu tay TK trụ: tách ra ở 1/3 dưới cẳng tay chạy vòng ra sau mu tay, cảm giác cho 1/2 trong mu bàn tay và mu của 2,5 ngón tay kể từ ngón út, trừ nửa ngoài mu đốt 2,3 ngón 4 và nửa trong mu đốt 2,3 ngón 3 do dây giữa chi phối = vùng cảm giác của TK giữa

2.       Nhánh tận

–        Nhánh nông tách ra:

 • Nhánh vận động cơ gan tay ngắn, cảm giác da phía trong gan tay
 • Nhánh nối với TK giữa
 • Nhánh ngón tay riêng cho bờ trong ngón 5
 • Nhánh ngón chung chia thành: nhánh ngón riêng cho bờ trong ngón 4 và bờ ngoài 5

–        Nhánh sâu: đi vào sâu lách giữa các cơ ô mô út, chọc qua mạc sâu gan tay rồi đi ngang ra ngoàitheo cung đm gan tay sâu. Chia nhánh vận động cho:

 • 3 cơ mô út: cơ dạng, gấp ngắn, đối chiếu ngón út
 • Cơ giun 3-4
 • 8 cơ gian cốt gan tay và mu tay
 • Cơ khép ngón cái
 • Bó sâu cơ gấp ngắn ngón cái
 • Các nhánh tới các khớp bàn ngón tay

IV.  áp dụng:

Liệt TK trụ có dấu hiệu bàn tay vuốt trụ (ô mô út teo, ngón 4,5 luôn ở tư thế duỗi đốt 1, gấp đốt 2,3)

https://lh4.googleusercontent.com/-5Ak_iF0Iiqg/U7qDhm8P01I/AAAAAAAACtc/gujHRWnvUoE/s800/Tai%2520lieu%2520noi%2520tru%2520mon%2520Giai%2520phau.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm