Thần Kinh Hàm Dưới

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu thần kinh hàm dưới

Trả lời:

– Hình vẽ sơ đồ thần kinh hàm dưới ( V3 ) –  hình vẽ

https://lh3.googleusercontent.com/-8D6sFbjJiaw/UuNjjKQ_ERI/AAAAAAAAAd8/R4gt6LKT_E0/s600/N-116.JPG

1. Nguyên uỷ:

2. Đường đi: Thần kinh hàm dưới bao gồm 2 rễ: rễ cảm giác từ hạch sinh 3 và rễ vận động. Hai rễ này chui qua lỗ bầu dục để ra khỏi hộp sọ. ở ngoài hộp sọ 2 rễ hợp lại thành thân chung rồi thân chung này nhanh chóng chia các nhánh. ở ngoài sọ thần kinh hàm dưới liên quan với hạch tai và nằm ngoài hạch.

3. Phân nhánh:

–          Vận động:

+ Các thần kinh thái dương sâu trước, giữa, sau vận động cho cơ thái dương.

+ thần kinh cơ cắn cùng thân chung thần kinh thái dương sâu sau.

+ thần kinh vận động cho cơ chân bướm trong, cơ căng màn khẩu cái.

+ thần kinh cơ chân bướm ngoài.

–          Cảm giác:

+ Nhánh màng não quặt ngược: qua lỗ gai vào trong sọ.

+ thần kinh má tách cùng thần kinh thái dương sâu trước cảm giác cho da vùng và niêm mạc má.

+ thần kinh tai thái dương: cảm giác cho da vùng thái dương, tuyến mang tai, loa tai, ống tai ngoài, màng nhĩ.

+ thần kinh lưỡi: đi tới cảm giác chung cho 2/3 trước lưỡi. Cho nhánh thừng nhĩ của thần kinh 7 mượn đường đi.

+ thần kinh huyệt răng dưới: chui qua lỗ hàm dưới vào ống hàm dưới và thoát ra ở lỗ cằm đổi tên thành thần kinh cằm. Trước khi chui vào lỗ hàm dưới, thần kinh huyệt răng dưới tách ra thần kinh cơ hàm móng vận động cơ hàm móng và bụng trước cơ 3 bụng. Trong ống hàm dưới tách ra các nhánh huyệt răng dưới tạo thành đám rối răng dưới. Từ đám rối này tách ra các nhánh răng và lợi hàm dưới.

+ thần kinh cằm cảm giác cho da cằm và môi dưới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm