Thần Kinh Hàm Trên

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu thần kinh hàm trên

Trả lời: 

– Hình ảnh sơ đồ về thần kinh hàm trên ( V2 ) – hình vẽ

https://lh3.googleusercontent.com/-8D6sFbjJiaw/UuNjjKQ_ERI/AAAAAAAAAd8/R4gt6LKT_E0/s600/N-116.JPG

1. Nguyên uỷ: Mặt trước bên cầu não.

2. đường đi và liên quan: từ mặt trước hạch sinh 3, đi ra trước, lúc đầu ở dưới thành ngoài xoang hang, sau đó qua lỗ tròn rồi đi vào hố chân bướm khẩu cái. Trong hố thần kinh nằm ngoài hạch chân bướm khẩu cái. Từ hố này thần kinh đi ra ngoài trong khe ổ mắt dưới cùng động mạch hàm trên, cuối cùng thần kinh lại hướng ra trước, đổi tên thành thần kinh dưới ổ mắt. thần kinh dưới ổ mắt và động mạch dưới ổ mắt đi qua rãnh và ống dưới ổ mắt. Cuối cùng thoát ra bằng các nhánh tận ở lỗ dưới ổ mắt.

3. Phân nhánh:

–          Nhánh bên:

+ Nhánh màng não cảm giác cho màng não hố sọ giữa.

+ thần kinh gò má: gồm 2 nhánh: Nhánh gò má thái dương cảm giác cho da phần trước vùng thái dương. Nhánh gò má mặt cảm giác da gò má.

+ Các thần kinh chân bướm khẩu cái (rễ cảm giác của hạch chân bướm khẩu cái) gồm những sợi cảm giác đi đến hạch và sau khi chạy qua hạch chúng đi cùng các sợi giao cảm và đối giao cảm tạo nên các dây thần kinh: Nhánh ổ mắt đi vào xương bướm và xoang sàng sau. Nhánh mũi sau cảm giác cho phần sau thành ngoài ổ mũi. Nhánh mũi khẩu cái cảm giác cho phần sau vách mũi và phần trước khẩu cái cứng. Nhánh khẩu cái lớn đi xuống cảm giác cho phần sau vách mũi và phần trước khẩu cái cứng. Nhánh khẩu cái nhỏ đi xuống cảm giác cho khẩu cái mềm và hạnh nhân khẩu cái. Nhánh hầu xuống cảm giác cho hầu.

– Nhánh tận: thần kinh dưới ổ mắt tách ra các nhánh huyệt răng trên. Các nhánh này tạo nên đám rối răng trên. Từ đám rối cho các nhánh răng và lợi hàm trên. Cuối cùng thần kinh dưới ổ mắt tận cùng bằng nhánh mí dưới, nhánh môi trên và các nhánh cánh mũi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm