Thần kinh mắt

Câu hỏi: Trình bày về giải phẫu thần kinh mắt

Trả lời:

– Sơ đồ các thần kinh chi phối mắt ( Hình vẽ )

https://lh4.googleusercontent.com/-Z8jkmcVSU2Y/UuNjhLvsQFI/AAAAAAAAAd0/ShZQU2axg6E/s600/N-115.JPG

– Thần kinh mắt ( V1 ) – hình vẽ

https://lh3.googleusercontent.com/-8D6sFbjJiaw/UuNjjKQ_ERI/AAAAAAAAAd8/R4gt6LKT_E0/s600/N-116.JPG

1. Nguyên uỷ: mặt trước bên của cầu não.

2. Đường đi và liên quan: xuất phát từ mặt trước của hạch sinh 3, từ đó đi ra trước trong màng não cứng thành ngoài xoang hang, dưới thần kinh 3,4. Khi chạy tới khe ổ mắt trên chia 3 nhánh tận đi qua khe này vào ổ mắt: thần kinh lệ, thần kinh trán, thần kinh mũi mi.

3. Phân nhánh:

–          Nhánh bên: Nhánh màng não cảm giác cho lều tiểu não.

–          Nhánh tận:

+ thần kinh lệ: Chạy ra trước ở dọc bờ trên cơ thẳng ngoài, tiếp nối với thần kinh gò má của thần kinh hàm trên, cuối cùng xuyên qua tuyến lệ và cảm giác cho da và kết mạc góc mắt ngoài.

+ thần kinh trán: đi ra trước ở dưới trần ổ mắt và trên cơ nâng mí trên, chia 2 nhánh trên đường đi: thần kinh trên ròng rọc và thần kinh trên ổ mắt. Các thần kinh này vòng quanh bờ trên ổ mắt xương đi vào da vùng trán đỉnh tới tận đỉnh sọ, phân nhánh vào da và kết mạc ní trên.

+ thần kinh mũi mi: Chạy chếch vào trong bắt chéo trên thần kinh thị giác, tận cùng bằng 2 nhánh: thần kinh sàng trước và thần kinh dưới ròng rọc. Các nhánh bên và nhánh tận cụ thể là:

*Nhánh bên: thần kinh mi ngắn: nhánh nối hạch mi chứa sợi cảm giác đi qua hạch và cùng với các sợi giao cảm và đối giao cảm đi trong thần kinh mi ngắn tới nhãn cầu, chia 2 nhánh tận: nhánh mi dài: đi tới nhãn cầu, thần kinh sàng sau: cảm giác cho xương bướm và các xoang sàng sau.

*Nhánh tận:

Thần kinh sàng trước: chia ra thành các nhánh mũi trong, nhánh mũi trong chia thành các nhánh mũi giữa và mũi trước cảm giác thành trước vách mũi, các nhánh mũi bên cảm giác phần trước thành ngoài mũi và các nhánh mũi ngoài cảm giác sống mũi.

Thần kinh dưới ròng rọc: cảm giác cho góc mắt trong và gốc mũi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm