Trắc nghiệm mô phôi – Bài Biểu mô

 

TRẮC NGHIỆM BIỂU MÔ 

 

 Biểu mô ở khí quản là:


Biểu mô lát đơn

 Biểu mô vuông đơn

Biểu mô lát tầng

Biểu mô trung gian giả tầng

Tất cả đều sai


 


Thành của nang tuyến giáp là biểu mô :


Lát đơn 
 

Vuông đơn

Trụ đơn

Trụ giả tầng

Tất cả đều sai


 

Ngoài ra, biểu mô lát tầng sừng hoá còn có thể gặp ở :


Thực quản 
 

Giác mạc

 Cổ tử cung

Bàng quang

Tất cả đều sai


 


Biểu mô lát tầng không sừng hoá khác biểu mô lát tầng có sừng ở chỗ :


Không phân cực

Không có mạch máu

Không có lớp hạt

Có màng đáy dày

Có nhiều thể liên kết


 


Biểu mô trụ đơn :


Có nhiều ở nơi có hấp thu thức ăn

Có nhiều ở nơi trao đổi khí

Không có tính phân cực

Kém khả năng sinh sản

Tất cả đều sai


 

Tế bào đáy :


Là tế bào ít có khả năng sinh sản

Có nhiều ở khí quản

Có nhiều vi nhung mao trên cực ngọn

Có khả năng chế tiết mạnh

Có khả năng tổng hợp melanin


 

Lớp gai :

Có nhiều liên kết vòng bịt


Không có siêu sợi trương lực

Còn gọi là lớp hạt

Còn gọi là lớp sinh sản

Là lớp tế bào thuộc biểu bì


 

Lớp sừng của biểu bì có đặc điểm sau đây, TRỪ MỘT :


Là cấu trúc giàu keratin

Các hình thức liên kết tế bào không còn

Nhân tế bào bị thoái hoá

Có nhiều thể bán liên kết

Có nhiều siêu sợi actin


 

Ở biểu mô trụ giả tầng :


Tất cả các nhân nằm cùng hàng

Tất cả tế bào đều có cực ngọn tiếp xúc lòng ống

Tất cả tế bào đều tựa trên màng đáy

Tất cả tế bào đều có nguồn gốc ngoại bì phôi

 Tất cả đều đúng


 


Loại siêu sợi trong vùng thể liên kết là :


Siêu sợi myosin

Siêu sợi actin

Siêu sợi trung gian

Siêu sợi

Siêu ống


ĐÁP ÁN:

 

1 E
2 B
3 E
4 C
5 A
6 B
7 E
8 D
9 C
10 C

Tuyến bã là tuyến ngoại tiết kiểu:

 

Ống-túi

 Túi phức tạp

Túi đơn

Ống chia nhánh

Ống đơn


Tuyến mồ hôi là tuyến kiểu :

 Ống – túi

  Ống đơn thẳng

  Túi phức tạp

 Túi đơn

Tất cả đều sai


Tuyến ống – túi có thể gặp ở :

 Tuyến bã

 Tuyến kẽ

 Tuyến tiền liệt

 Tuyến vú

Tất cả đều sai


Tuyến túi kiểu chùm nho có thể gặp ở :

 Tuyến tiền liệt

 Tuyến vú

 Tuyến giáp

 Tuyến kẽ

 Tuyến đáy vị


 

Biểu mô là nơi có nhiều hình thức liên kết nhất
 

Biểu mô có thể có nguồn gốc từ ngoại bì, nội bì hoặc trung bì phôi  

 


Lông chuyển và vi nhung mao có vị trí khác nhau nhưng có cấu tạo hoàn toàn giống nhau
 

Tế bào đáy của biểu mô trụ giả tầng có cực ngọn tiếp xúc với không khí

Tuyến ngoại tiết có mao mạch rất phong phú
Tế bào mâm khía thuộc mô ………….
ĐÁP ÁN:

 

1 C
2 E
3 C
4 B
5 ĐÚNG
6 ĐÚNG
7 SAI
8 SAI
9 SAI
10 BM. PHỦ TRỤ ĐƠN

TRẮC NGHIỆM BIỂU MÔ <Tiếp>

 

 


Biểu mô khí quản là:

Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô thực quản là:

Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô mặt ngoài buồng trứng là:

Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô tá tràng là:

Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô đáy vị là:

Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô thanh mạc là:
Biểu mô lát đơn

  Biểu mô vuông đơn

Biểu mô trụ đơn

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

 Biểu bì da

 Biểu mô trung gian giả tầng

  Biểu mô vuông đơn

 Biểu mô lát tầng sừng hoá

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Biểu mô bàng quang
 Biểu mô trung gian giả tầng

  Biểu mô vuông đơn

 Biểu mô lát tầng sừng hoá

Biểu mô trụ giả tầng

 Biểu mô lát tầng không sừng


 

Tuyến giáp

Cấu tạo kiểu túi kín

Cấu tạo kiểu lưới

Cấu tạo kiểu tản mác

Cấu tạo ống đơn

Cấu tạo ống túi


 

Tuyến đáy vị

Cấu tạo kiểu túi kín

Cấu tạo kiểu lưới

Cấu tạo kiểu tản mác

Cấu tạo ống đơn

Cấu tạo ống túi


ĐÁP ÁN:

 

1 D
2 E
3 B
4 C
5 C
6 A
7 C
8 A
9 A
10 D

 

–>

4 thoughts on “Trắc nghiệm mô phôi – Bài Biểu mô”

 1. Biểu mô trụ đơn có các đặc điểm
  sau, TRỪ MỘT::
   Có nhiều ở nơi hấp thu thức ăn
   Có nhiều ở phế quản
   Có tính phân cực
   Có khả năng sinh sản cao
   Có biến đổi cực đỉnh

 2. Biểu mô trụ giả tầng có các đặc điểm
  sau, TRỪ MỘT::
   Các nhân không nằm cùng hàng
   Các tế bào đều có cực ngọn tiếp xúc
  lòng ống
   Tất cả tế bào đều tựa trên màng đáy
   Tất cả tế bào đều có nguồn gốc
  ngoại bì phôi
   Bề mặt có lông chuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm