Xoang tĩnh mạch sọ nhóm sau trên

Câu hỏi: Trình bày về Xoang tĩnh mạch sọ nhóm sau trên

Trả lời

– Một số hình ảnh về các xoang tĩnh mạch sọ

https://lh3.googleusercontent.com/-L8obDUvU3kg/UuNi-um1CSI/AAAAAAAAAbk/GAOX5oq-FV4/s600/N-096.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ps1CbPjMj2I/UuNjACk1pII/AAAAAAAAAbs/ItivYMljZok/s600/N-097.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-dT74wdKWRNQ/UuNjCf0ZGOI/AAAAAAAAAb0/lFYTR_Syimo/s600/N-098.JPG

Gồm có 6 xoang :  Xoang dọc trên, xoang dọc dưới, xoang thẳng, xoang hang, xoang ngang, xoang xích ma : Tất cả thông trức tiếp hoặc gián tiếp vói hội lưu các xoang.

1. Hội lưư các xoang : Nằm ở ụ chẩm trong hơi lệch sang sườn phải ụ chẩm. Chủ yếu do đầu sau xoang dọc trên tạo nên.

2. Các xoang đi tới hội lưu :

1)      Xoang dọc trên : Đi từ trước ra sau dọc theo đường bám ( bờ lồi) của liềm đai não vào đường giữa vòm sọ, cuối cùng đổ vào hội lưu các xoang. Trên đường đi tiếp nhận tĩnh mạch não trên, thông với 1 số hồ tĩnh mạch và bị các hạt mang nhện thò vào mặt trong. Như vậy dịch não tuỷ được dẫn lưu từ khoang dưói nhện vào trong xoang.

2)      Xoang dọc dưới : Chạy dọc 2/3 sau bờ tự do liềm đai não, đổ vào đầu trước xoang thẳng.

3)      Xoang thẳng : Đi dọc bờ dính liềm đại não vào lều tiểu não. Đầu trước tiếp nhận xoang dọc dưới và tĩnh mạch não lớn. Đầu sau đổ vào hội lưu các xoang.

4)      Xoang chẩm : Là xoang nhỏ nhất trong các xoang đến hội lưu các xoang.Có 1 hoặc 2 xoang. Từ bờ sau lỗ lớn xương chẩm chạy lên dọc theo mào chẩm trong rồi đổ vào hội lư các xoang.

2. Các xoang đi khỏi hội lưu :

1)      Xoang ngang : Từ hội lưu chạy ra trước và sang bên, ở giữa rãnh xoang ngang và bờ dính lều tiểu não vào xương chẩm. Cuối cùng nó liên tiếp với xoang xích ma.

2)      Xoang xích ma : Đi chếch vào trong, xuống dưới rồi ra trước, ở trong rãnh xoang xích ma. Cuối cùng qua lỗ tĩnh mạch cảnh đổ vào đầu trên tĩnh mạch cảnh trong. Xoang xích ma nằm ở vị trí tương ứng mặt trong sọ của mỏm chũm xương thái dương. Nó liên quan với thành sau và trong xoang chũm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm