Xoang tĩnh mạch sọ nhóm trước dưới

Câu hỏi: Trình bày về Xoang tĩnh mạch sọ nhóm trước dưới

Trả lời:

– Một số hình ảnh về các xoang tĩnh mạch sọ

https://lh3.googleusercontent.com/-L8obDUvU3kg/UuNi-um1CSI/AAAAAAAAAbk/GAOX5oq-FV4/s600/N-096.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ps1CbPjMj2I/UuNjACk1pII/AAAAAAAAAbs/ItivYMljZok/s600/N-097.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-dT74wdKWRNQ/UuNjCf0ZGOI/AAAAAAAAAb0/lFYTR_Syimo/s600/N-098.JPG

Bao gồm xoang hang, các tĩnh mạch, xoang đi tới xoang hang và các xoang dẫn máu đi từ xoang hang đi.

1. Xoang hang : Nằm ở mặt bên thân xương bướm, đi từ khe ổ mắt trên tới đỉnh phần phần đă xương thái dương. Dài 2cm, rộng 1cm. Thành dưới và thầnh trong xoang hang lần lượt do cánh lớn và mặt bên xưong bướm tạo thành. Thành trên và thành ngoài do các chẽ màng não cứng tạo nên. Đi bên trong xoang có động mạch cảnh trong và thần kinh 6. Thần kinh 6 nằm ở dưới ngoài động mạch. Đi ở thành ngoài xoang có các dây thần kinh III, IV, V1, V2.

2. Các xoang và tĩnh mạch đến xoang hang:

1)      tĩnh mạch mắt trên : Từ ổ mắt chảy qua khe ổ mắt trên đổ vào đầu trước xoang hang. Tĩnh mạch mắt trên nối với ttĩnh mạch mặt.

2)      Tĩnh mạch mắt dưới : Từ  ổ mắt chảy qua khe ổ mắt trên(?) đổ vào đâù trước xoang hang. Tĩnh mạch mắt dưới tiếp nối với đám rối tĩnh mạch chân bướm.

3)      Xoang bướm đỉnh : Chạy dọc theo bờ sau cánh nhỏ xương bướm, đổ vào đầu trước xoang hang.

3. Các xoang gian hang: Gồm một xoang trước và một xoang sau nối xoang hang phải vói xoang hang trái. Mỗi xoang nằm ở 1 phía ( trước hoặc sau ) hoành yên.

4. Các xoang dẫn máu đi

1)      Xoang đá trên : Từ đầu sau xoang hang đi dọc theo bờ trên phần đá xương thái dương, đổ vào chỗ tiếp nối xoang ngang và xoang xích ma.

2)      Xoang đá dưới : Từ đầu sau xoang hang đi dọc theo rãnh đá chẩm, qua lỗ tĩnh mạch cảnh đổ vào tĩnh mạch cảnh trong.

3)      Đám rối nền : Là đám rối tĩnh mạch nằm trong phần màng não cứng phủ dố xương do phần nền xương chẩm tạo nên. Đms rối này tiếp nối với đầu sau xoang hang và xoang đá dưới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm