Đường dần truyền CG sâu có ý thức ở cổ, thân và các chi (bó thon và bó chêm)

–     Đg dẫn truyền cg sâu có ý thức là đg dẫn truyền của: cg bản thể từ gân cơ khớp & cg xúc giác tinh tế từ da

–     Con đg này gồm 3 neuron:

1.      Neuron 1

–     Thân neuron nằm ở hạch gai.

–     Nhánh ngoại vi đi tới gân cơ, khớp, phần sâu của da.

–     Nhánh TW  qua rễ sau vào thừng sau ts rồi đi lên trong bó thon và bó chêm

  • Bó thon: nằm trong, tạo bởi các sợi từ đốt tuỷ T7 trở xuống; thu nhận cg cho nửa dưới cơ thể
  • Bó chêm: nằm ngoài, tạo bởi các sợi từ đốt tuỷ T6 trở lên; thu nhận cg cho nửa trên của cơ thể

–     Các sợi của 2 bó chạy lên trên, tận cùng ở nhân thon & nhân chêm ở phần dưới của hành não

2.      Neuron 2

–     Thân neuron nằm ở nhân thon và nhân chêm.

–     Các sợi trục bắt chéo sang bên đối diện gọi là bắt chéo liềm rồi đi lên tạo thành liềm giữa.

–     Liềm giữa đi qua phần trên của hành não, cầu não, trung não

  • Ở hành não trên: liềm giữa nằm sau tháp hành, trong nhân trám dưới
  • Ở cầu não: liềm giữa nằm ngang, sát đường giữa, bên trong liềm tuỷ ( liềm gai)
  • Ở trung não: liềm giữa nằm sau chất đen, ngoài nhân đỏ

–     Cuối cùng các sợi dừng lại ở đồi thị

3.      Neuron 3

–     Thân neuron nằm ở đồi thị.

–     Sợi trục đi lên qua bao trong

–     Tận cựng ở vỏ não hồi sau trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm