Đường dần truyền CG sâu có ý thức ở cổ, thân và các chi (bó thon và bó chêm)

–     Đg dẫn truyền cg sâu có ý thức là đg dẫn truyền của: cg bản thể từ gân cơ khớp & cg xúc giác tinh tế từ da

–     Con đg này gồm 3 neuron:

1.      Neuron 1

–     Thân neuron nằm ở hạch gai.

–     Nhánh ngoại vi đi tới gân cơ, khớp, phần sâu của da.

–     Nhánh TW  qua rễ sau vào thừng sau ts rồi đi lên trong bó thon và bó chêm

  • Bó thon: nằm trong, tạo bởi các sợi từ đốt tuỷ T7 trở xuống; thu nhận cg cho nửa dưới cơ thể
  • Bó chêm: nằm ngoài, tạo bởi các sợi từ đốt tuỷ T6 trở lên; thu nhận cg cho nửa trên của cơ thể

–     Các sợi của 2 bó chạy lên trên, tận cùng ở nhân thon & nhân chêm ở phần dưới của hành não

2.      Neuron 2

–     Thân neuron nằm ở nhân thon và nhân chêm.

–     Các sợi trục bắt chéo sang bên đối diện gọi là bắt chéo liềm rồi đi lên tạo thành liềm giữa.

–     Liềm giữa đi qua phần trên của hành não, cầu não, trung não

  • Ở hành não trên: liềm giữa nằm sau tháp hành, trong nhân trám dưới
  • Ở cầu não: liềm giữa nằm ngang, sát đường giữa, bên trong liềm tuỷ ( liềm gai)
  • Ở trung não: liềm giữa nằm sau chất đen, ngoài nhân đỏ

–     Cuối cùng các sợi dừng lại ở đồi thị

3.      Neuron 3

–     Thân neuron nằm ở đồi thị.

–     Sợi trục đi lên qua bao trong

–     Tận cựng ở vỏ não hồi sau trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

Gù lưngGù lưng

Gù lưng 1.Mô tả Tăng bất thường độ lồi của chiều cong cột sống khi nhìn từ bên, tuy nhiên, gù cột sống có thể thấy được từ bất kỳ