Động mạch nuôi tim và thần kinh chi phối

Câu hỏi: Trình bày các động mạch nuôi tim và thần kinh chi phối?

Trả lời:

Động mạch nuôi tim và thần kinh chi phối

 

I.    Động mạch:

Tim được nuôi dưỡng = các ĐMV P & T

1.     Động mạch vành phải

     NU: tách ra từ ĐMC lên ngay trên lỗ van ĐMC.

    Đường đi – tận cùng- liên quan:

        Từ NU, Đm đi ra trc trong rãnh giữa thân ĐM phổi & tiểunhĩ P

        Tiếp đó hướng sang P rồi vòng xuống mặt hoành of tim trong nửa P rãnh vành

        Cuối cùng đi trong rãnh gian thất sau hướng về đỉnh tim & tiếp nối với Đm gian thất trc of của ĐMV T. 

        Đoạn ĐMV P đi trong rãnh gian thất sau gọi = Đm gian thất sau

     Phân nhánh: cấp máu chủ yếu cho 1/2 tim P

        Đoạn đầu tiên : tách ra nhánh cho tiểu nhĩ (P), nhánh nuôi gốc ĐM chủ và ĐM phổi

        Đoạn đi trong rãnh vành: tách ra nhánh cho tâm nhĩ (P) và  tâm thất (P). Trong các nhánh cho nhĩ (P) thường có nhánh nuụi nỳt xoang nhĩ

        ĐM gian thất sau phân nhánh vào mặt sau of 2 thất & 1/3 sau vách liên thất.

2.   Động mạch vành trái

     NU: tách ra từ ĐmC lên ngay trên lỗ van ĐmC

    ĐĐ – TC- lq: Sau 1 đoạn ngắn ~ 1cm giữa thân ĐMP & tiểu nhĩ T, ĐMV T chia 2 nhánh

        Nhánh mũ: hướg sag T rồi vòg xuốg mặt hoành of tim trong nửa T rãnh vành. Rồi tận cựng ở mặt sau thất T

        Nhánh gian thất trước: đi trong rãnh gian thất trc chạy về phía đỉnh tim, rồi vòng xuốg mặt hoành of tim để nối với Đm gian thất sau

     Phân nhánh

        Thân chung of ĐmV T phân nhánh cho ĐmC lên, thân ĐmP & tiểu nhĩ T

        Đm mũ tách nhánh cho nhĩ T & thất T

        Đm gian thất trc tách ra các nhánh vào mặt trc thất P & T và 2/3 trc vách liên gian thất. Các nhánh cho thất T gọi = Đm chéo

Các ĐMV tiếp nối nhau nhg các tiếp nối ko đủ lớn, lại ko tiếp nối với ĐM ở ngoài tim → khi 1 nhánh of vành bị nghẽn đột ngột thì vùng cơ tim do nó cấp máu có thể bị nhồi máu

II.   Thần kinh tim:

    Tim được chi phối bởi 2 loại hệ thống tk :

        Hệ thống dẫn truyền thần kinh tự động của tim: duy trì nhịp đập cơ bản of tim

        Hệ thống tk tự chủ từ tk TW tới tim: làm nhịp tim thay đổi theo nhu cầu

    Hệ thống thần kinh tự động( xem phần nút- bó)

        Đây là hệ thống nội tại có vai trò duy trì nhịp đập cơ bản of tim bao gồm:

    Nút xoang nhĩ: nằm ở thành nhĩ P, cạnh bờ P of lỗ
TMC trên

    Nút nhĩ thất: nằm ở thành nhĩ P giữa lỗ xg vành
& lá trong of van 3 lá

   Bó nhĩ thất:

+    Chạy tiếp theo nút nhĩ thất

+    Xuyên qua D sợi P để đi từ nhĩ → thất.

+    Ở tâm thất, đi ở mặt P phần màng vách gian thất, khi tới bờ trên phần cơ vách gian thất chia ra 2 trụ P & T. Các trụ tiếp tục đi xuống trên 2 mặt P & T phần cơ vách gian thất.

+    Tới đỉnh các thất tại phần nền của các cơ nhú thỡ 2 trụ tỏa ra thành mạng lưới sợi d’ nội tâm mạc ( mạng lưới Purkinje)

    Các sợi thần kinh tự chủ: gồm 2 loại sợi  S làm tim đập nhanh or chậm hơn tùy theo nhu cầu cấp máu.

        Các sợi S:

    Gồm 3 sợi tk tim tách ra từ 3 hạch S cổ trên- giữa – dưới

    Là n~ sợi sau hạch, ko dừng ở hạch tim

    Tác dụng: làm tim đập nhanh & mạnh

       Các sợi S’:

    Gồm 3 sợi tk tim xuất phát từ dây X: phải và trái

    Là sợi dừng ở hạch tim

    Tác dụng: làm tim đập chậm và yếu.

 

        Các sợi SS’ tập trung tạo đám rối tim nằm d’ cung ĐmC. Từ  đó các sợi tự chủ đi đến chi phối trc tiếp cơ tim or gián tiếp qua hệ thống dẫn truyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm