Động mạch tử cung

Giải phẫu Động mạch tử cung

Tử cung được cấp máu bởi ĐmTC

1.       Nguyên uỷ: Là 1 nhánh tách ra từ ngành trước của Đm chậu trong

2.       Đường đi và liên quan: Đm TC đi qua 3 đoạn

–     Đoạn thành bên chậu hông

  • ĐmTC chạy xuống ở thành bờn chậu hụng, áp vào mạc của cơ bịt trong & tạo thành giới hạn dưới của hố BT

–     Đoạn đi ở đáy dc rộng

  • Đm chạy ngang từ ngoài vào trong qua đáy dc rộng tới bờ bên TC, bắt chéo trc NQ, cách CTC 1,5cm.
  • Đoạn này cần lưu ý tránh kẹp vào NQ khi thắt ĐmTC trong PT cắt TC

–     Đoạn TC

  • Sau khi tiến sỏt bờ bờn CTC, Đm đi lên trên dọc bờ bờn thõn TC theo đường xoắn lò xo, giữa 2 lá của dc rộng
giai phau dong mach tu cung

giải phẫu động mạch tử cung

3.       Tận cùng

Khi đến ngang mức sừng TC, Đm TC chạy ngang ra ngoài ( sau dc riêng BT) & tận cựng = 2 nhánh là: nhánh BT & nhánh VTC. Hai nhánh tận này sẽ tiếp nối với 2 nhánh t/ư của Đm BT.

4.       Nhánh bên

–     Nhánh cho đoạn chậu của NQ

–     Nhánh cho ÂĐ & BQ

–     Nhánh cho CTC

–     Nhánh cho thân TC

5.       Tiếp nối

Nhánh VTC & nhánh BT của ĐmTC tiếp nối với các nhánh cùng tên của ĐmBT.

 

Xem thêm:

>>> Chuyên mục Giải phẫu

 

1 thought on “Động mạch tử cung”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm