Gõ đục

Gõ đục là một triệu chứng hay gặp trên lâm sàng, nó thường được xác định khi gặp tình trạng tràn dịch hoặc khi khám gõ tạng đặc. Triệu chứng gõ đục là biểu hiện trái ngược với triệu chứng gõ vang – gặp trong các trường hợp tràn khí hoặc bụng trướng hơi.

Mô tả triệu chứng gõ đục

Khi gõ vào thành ngực và trường phổi hoặc khi gõ vào thành bụng âm nghe được ngắn, đục và có tần số cao.

Tình trạng liên quan

  • Tràn dịch màng phổi
  • Viêm phổi
  • Tràn dịch màng bụng
  • Gan to
  • Lách to

Cơ chế gõ đục

Dịch màng phổi hoặc dịch màng bụng hoặc tạng đặc (gan, lách) làm giảm âm trong bình thường của phế trường, tạo ra âm đục ‘như gõ vào đá’.

Giá trị triệu chứng gõ đục

Việc gõ so sánh hai trường phổi là bằng chứng tốt để dự đoán có tràn dịch màng phổi (PLR 18,6, NLR 0,04).

Việc gõ bụng theo một chiều hướng nhất định giúp phân biệt vùng tràn dịch, phân biệt khu vực gan to, lách to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm