Liên quan của khối tá tràng cố định và đầu tụy

Khối tá tràng cố định & đầu tụy có lq chung với các tạng & FM ở cả 2 phía sau, trước. Chúng dính nhau thành 1 khối, bọc trong 2 lá mạc treo tá tụy

1.       Liên quan sau

–    Lq với FM: mặt sau của khối tá tuỵ ko có FM phủ & dính với các cq ở thành bụng sau = mạc dính tá tuỵ.

–    Lq với các tạng:

 • Thận P, cuống thận P, bể thận P & phần trên của nq P
 • Tuyến thượng thận P
 • TmC dưới , CSTL, ĐmC bụng
 • OMC
 • Cung Đm tỏ tụy sau

2.       Liên quan trước

–    Lq với FM:

 • Mặt trc của khối tá tuỵ đc FM che phủ.
 • FM phủ mặt trc sẽ lật ra liên tiếp với PM của mạc treo ĐTN & mạc treo ruột non.
 • Rễ mạc treo ĐTN:

+     Từ bờ trong của phần xuống tá tràng đi lên trên & sang T băng ngang qua đầu tuỵ rồi bám dọc bờ dứoi thân tuỵ.

+     Rễ này chia khối tá tuỵ thành 2 phần trên & dưới mạc treo ĐTN

 • Rễ mạc treo ruột non:

+     Từ góc tá hỗng tràng đi xuống, bắt chéo trc mỏm móc & phần ngang của tá tràng.

+     Rễ này chia tầng dưới mạc treo ĐTN của khối tá tuỵ thành 2 phần: bên P & T

–    Lq với các tạng:

 • Trên mạc treo ĐTN lq với:

+     MV và HTT

+     Túi mật, mặt dưới của Gan

 • Dưới mạc treo ĐTN lq với :

+     Ruột non, mạc treo ruột non

+     ĐTN

+     Đm & Tm mạc treo tràng trên. Đm & Tm mạc treo tràng trên bắt chéo trc mỏm móc & phần ngang của tá tràng làm cho phần này hơi hẹp lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm