Mô tả và vẽ sơ đồ các động mạch dạ dày

–     DD đc cấp máu bởi các nhánh của hệ thống Đm thân tạng

–     Các nhánh Đm chính cấp máu cho DD tạo nên 2 vòng Đm chạy dọc 2 bờ cong DD:

 • Vòng Đm BCN
 • Vòng Đm BCL

–     Ngoài ra có 1 số nhánh Đm nhỏ khác tham gia cấp máu cho tâm vị & đáy vị

1.       Vòng Đm bờ cong nhỏ

–     Do Đm vị P & T tạo nên

–     Động mạch vị T

 • Tách ra trực tiếp từ đm thân tạng
 • Chạy cong lên trên & sang T, đội nếp FM lên thành nếp vị tuỵ.
 • Sau khi tách ra nhánh thực quản, đm vị T tiếp cận bờ 1/3 trên của BCN.
 • Tại đây, đm uốn cong xuống dưới & sang P, chia thành 2 nhánh trước & sau chạy về phía MV ở sát thành bờ cong & tiếp nối với 2 nhánh đi lên của đm vị P
 • Đôi khi đm vị T cho nhánh vào gan T

–     Động mạch vị P

 • Tách ra từ Đm G riêng ở trong cuống G
 • Chạy xuống dưới & sang T giữa 2 lá của MNN.
 • Khi tới tiếp cận BCN, chia thành 2 nhánh trước & sau chạy liên tiếp nối với 2 nhánh đi xuống của đm vị T

2.       Vòng Đm bờ cong lớn

–     Do Đm vị mạc nối P & T tạo nên

–     Vòng này ở cách BCL ~ 1,5 cm

–     Đm vị mạc nối P:

 • Tách ra từ Đm vị tá tràng, đi sang T, dọc theo BCL & ở giữa 2 lá MNL, tiếp nối với Đm vị mạc nối T.
 • Trên đg đi tách ra các nhánh vị & các nhánh mạc nối.

–     Đm vị mạc nối T:

 • Tách ra từ Đm lách
 • Đi sang P, dọc theo BCL & ở giữa 2 lá MNL
 • Trên đg đi tách ra các nhánh vị & nhánh mạc nối.

3.       Các nhánh Đm nhỏ cấp máu cho DD

–     Các Đm vị ngắn:

 • Tách ra từ Đm lách
 • Đi qua dc vị lách để đến cấp máu thân & đáy vị

–     Nhánh TQ của Đm vị T: ngoài cấp máu cho TQ còn cấp máu cho mặt trc tâm vị & đáy vị.

–     Nhánh đáy vị của Đm lách:

 • Cấp máu cho đáy vị, ít khi có
 • Nếu cú thỡ chạy qua DC vị hoành vào đáy vị

–     Nhánh tâm vị của Đm hoành dưới T: cấp máu cho mặt sau tâm vị.

4.      Vẽ sơ đồ

2 thoughts on “Mô tả và vẽ sơ đồ các động mạch dạ dày”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm