Mô tả và vẽ sơ đồ các động mạch dạ dày

–     DD đc cấp máu bởi các nhánh của hệ thống Đm thân tạng

–     Các nhánh Đm chính cấp máu cho DD tạo nên 2 vòng Đm chạy dọc 2 bờ cong DD:

 • Vòng Đm BCN
 • Vòng Đm BCL

–     Ngoài ra có 1 số nhánh Đm nhỏ khác tham gia cấp máu cho tâm vị & đáy vị

1.       Vòng Đm bờ cong nhỏ

–     Do Đm vị P & T tạo nên

–     Động mạch vị T

 • Tách ra trực tiếp từ đm thân tạng
 • Chạy cong lên trên & sang T, đội nếp FM lên thành nếp vị tuỵ.
 • Sau khi tách ra nhánh thực quản, đm vị T tiếp cận bờ 1/3 trên của BCN.
 • Tại đây, đm uốn cong xuống dưới & sang P, chia thành 2 nhánh trước & sau chạy về phía MV ở sát thành bờ cong & tiếp nối với 2 nhánh đi lên của đm vị P
 • Đôi khi đm vị T cho nhánh vào gan T

–     Động mạch vị P

 • Tách ra từ Đm G riêng ở trong cuống G
 • Chạy xuống dưới & sang T giữa 2 lá của MNN.
 • Khi tới tiếp cận BCN, chia thành 2 nhánh trước & sau chạy liên tiếp nối với 2 nhánh đi xuống của đm vị T

2.       Vòng Đm bờ cong lớn

–     Do Đm vị mạc nối P & T tạo nên

–     Vòng này ở cách BCL ~ 1,5 cm

–     Đm vị mạc nối P:

 • Tách ra từ Đm vị tá tràng, đi sang T, dọc theo BCL & ở giữa 2 lá MNL, tiếp nối với Đm vị mạc nối T.
 • Trên đg đi tách ra các nhánh vị & các nhánh mạc nối.

–     Đm vị mạc nối T:

 • Tách ra từ Đm lách
 • Đi sang P, dọc theo BCL & ở giữa 2 lá MNL
 • Trên đg đi tách ra các nhánh vị & nhánh mạc nối.

3.       Các nhánh Đm nhỏ cấp máu cho DD

–     Các Đm vị ngắn:

 • Tách ra từ Đm lách
 • Đi qua dc vị lách để đến cấp máu thân & đáy vị

–     Nhánh TQ của Đm vị T: ngoài cấp máu cho TQ còn cấp máu cho mặt trc tâm vị & đáy vị.

–     Nhánh đáy vị của Đm lách:

 • Cấp máu cho đáy vị, ít khi có
 • Nếu cú thỡ chạy qua DC vị hoành vào đáy vị

–     Nhánh tâm vị của Đm hoành dưới T: cấp máu cho mặt sau tâm vị.

4.      Vẽ sơ đồ

2 thoughts on “Mô tả và vẽ sơ đồ các động mạch dạ dày”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Có thể bạn quan tâm