Hình thể ngoài và liên quan của tử cung

I.       Hình thể ngoài

–    TC nằm trong chậu hông bé, hình quả lê

–    Chia thành 3 phần từ trên xuống: thân TC, eo TC, CTC

–    Thân TC: hình thang dẹt theo hướng trước sau, bao gồm 1 đáy( hướng lên trên), 2 mặt (BQ và ruột), 2 bờ bên & 2 sừng

–    Eo TC là đoạn thắt lại giữa thân & CTC

–    Đầu trên AĐ bám vào ngang CTC chia CTC thành 2phần: phần trên AĐ và phần AĐ

II.    Liên quan

1.       Liên quan của thân tử cung

–    Mặt bàng quang:

 • Hướng ra trước, xuống dưới, tựa lên mặt trên BQ,
 • FM phủ mặt BQ đến eo TC thì lật lên mặt trên BQ tạo nên túi cùng BQ- TC ngăn cách TC với BQ

–    Mặt ruột:

 • Hướng lên trên và ra sau, lq với RN & ĐT sigma
 • FM phủ mặt ruột xuống thấp đến 1/3 trên thành sau ÂĐ(phủ cả cổ TC) rồi mới lật lên phủ mặt trc trực tràng tạo nên túi cùng TT- TC.
 • Qua túi này TC lq với trực tràng. Nhg các quai RN và ĐT sigma thường lách vào nằm trong túi này.

–    Đáy TC

 • Hướng ra trước
 • lq giống với mặt ruột
 • FM phủ đáy TC liên tiếp với FM phủ mặt BQ & mặt ruột

–    2 bờ bên:

 • Là nơi FM TC liên tiếp với 2 lá FM của dc rộng.
 • Đi dọc bờ bên TC giữa 2 lá của dây chằng rộng là Đm TC

–    Sừng TC:

 • Là nơi eo vòi TC cắm vào thân TC
 • Còn là nơi bám của 2 dc: Dc tròn( phía trước dưới) & Dc riêng BT ( phiá sau dưới)

2.       Liên quan của eo tử cung

–    Là chỗ thắt lại giữa thân & CTC, dài ~ 0,5cm

–    Mặt trước của eo ở ngang mức đáy túi cùng BQ- TC.

–    Mặt sau và mặt bên: có lq giống thân TC

3.       Liên quan của CTC

–    Đầu trên ÂĐ bám quanh CTC, phía sau bám cao hơn trc. Đg bám này chia CTC thành 2 phần:

–    Phần trên ÂĐ:

 • Mặt trước: ko có PM phủ và đc ngăn cách với đáy BQ = mô liên kết dễ bóc tách
 • Mặt sau: có FM phủ, lq với thành trc trực tràng qua túi cùng TT- TC. Hồi tràng tận & ĐT sigma có thể lách vào
 • 2 bờ bên: cách nơi NQ bắt chéo sau Đm TC 1,5 cm

–    Phần  ÂĐ: gọi là mõm cá mè.

 • Ở đỉnh của mõm có lỗ CTC nằm giữa 2 mép trước và sau: lỗ tròn (chưa đẻ), lỗ dẹt (đã đẻ)
 • Mỏm cá mè cùng với thành ÂĐ xq giới hạn nên vòm ÂĐ.
 • Vòm AĐ: chia thành túi cùng trc, túi cùng sau, 2 túi cùng bên. Túi cùng sau sâu nhất & lq với túi cùng TT- TC.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm