Mô tả túi mạc nối

–    Túi mạc nối (TMN) là  ngách lớn nhất của ổ FM nằm sau DD & MNN, do các tạng & các nếp FM ở tầng trên mạc treo ĐTN giới hạn nên ; thông với ổ FM qua khe Winslow.

–    Từ ổ FM chính đi vào TMN, ta phải đi qua các cấu trúc sau tính từ P →T

 • Lỗ mạc nối ( Khe Winslow)
 • Tiền đình TMN
 • Lỗ nếp vị tụy
 • TMN chính

1.      Lỗ mạc nối( khe winslow)

–    Là khe chạy dọc từ đầu P of G đến HTT, thông tiền đình với ổ FM

–    Có 4 bờ

 • Trước: là bờ P of MNN nơi chứa các thành phần of cuống G
 • Sau: TmC dưới
 • Trên: mặt tạng of G
 • Dưới:  khối tá tụy & mạc dính tá tụy

2.      Tiền đình của túi mạc nối

–    Là khoang đi từ khe Winslow đến lỗ nếp vị tụy.

–    Giữa 2 lỗ này, tiền đình có 4 thành & 1 ngách trên

 • Thành sau: ĐmC bụng & TmC dưới
 • Thành trước: MNN, chủ yếu là phần mỏng
 • Thành trên: thuỳ đuôi of G
 • Thành dưới:  khối tá tụy & mạc dính tá tụy
 • Ngách trên của tiền đình: nằm giữa gan & cơ hoành

3.      Lỗ nếp vị tụy

–    Là khe chếch xuống dưới và sang (P), thông giữa tiền đình & túi chính

–    Đc giới hạn bởi 2bờ:

 • Trước: BCN
 • Sau: các nếp FM do Đm vị T ( nếp vị tụy )& Đm G chung ( nếp gan tuỵ) đội lên

4.      Túi mạc nối chính

–    Là khoang nằm giữa dạ dày và tụy, thông với tiền đỡnh qua lỗ nếp vị tụy

–    Gồm 4 thành và 1 bờ trên:

 • Thành trước: bên trên là mặt sau DD & bên dưới là 2 lá trước of MNL
 • Thành sau: thân và đuôi tuỵ, đm lách, thận T & thượng thận T, cơ hoành
 • Thành T: lách, dc vị-lách, dc tuỵ- lách`
 • Thành dưới (đáy): ĐTN & mạc treo ĐTN
 • Bờ trên là: dc vị- hoành, treo đáy vị vào cơ hoành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm