Hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ

Câu hỏi: Trình bày giải phẫu hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ?

Trả lời:

– Hình ảnh tổng quan về hệ thống tĩnh mạch đơn- bán đơn- bán đơn phụ

https://lh6.googleusercontent.com/-a-sAqI-eUbI/U70YAyq1MmI/AAAAAAAACxo/17bvMjRDZ8k/s600/30%2520he%2520thong%2520tinh%2520mach%2520don%2520thay%2520ve.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-d1ygjvrFFJg/U70YAzYL4jI/AAAAAAAACxs/ot1vnR0Jdik/s800/he%2520thong%2520tinh%2520mach%2520don.JPG

–     Là hệ thống Tm nối TmC d’ với TmC trên, nhận máu chủ yếu ở thành ngực

–     Gồm :

  • 1 Tm chính là Tm đơn
  • Các ngành phụ là Tm bán đơn, bán đơn phụ và Tm gian sườn

I.        Tĩnh mạch đơn

1.    Nguyên ủy: Hình thành ngang đầu sau x sương XII P, do 3 Tm hợp lại:

–     Tm dưới sườn P

–     Tm thắt lưng lên P

–     Và 1 nhánh từ TmC d’ chạy lên

2.    Đường đi và liên quan

–     Tm đơn đi lên ở mặt P của thân các đsống ngực phía sau bờ P thực quản

–     Tới ngang T4, uốn cong ra trc thành 1 cung đi trên cuống phổi P ( cung TM đơn ) rồi đổ vào mặt sau TmC trên

3.    Nhánh bên

–     Thu nhận mỏu toàn bộ 11 Tm gian sườn P. trong đó 3 Tm gian sườn trên cùng hợp thành thân Tm gian sườn trên P trc khi đổ vào Tm đơn.

–     Tm bán đơn

–     Tm bán đơn phụ

–     Nhánh từ trung thất, thực quản, phế quản & cơ hoành

II.    Tĩnh mạch bán đơn

1.    Nguyên ủy: Hình thành từ đầu sau xương sườn XII bên T, do 3 Tm hợp lại:

–     Tm d’ sườn T

–     Tm thắt lưng lên T

–     1 nhánh từ Tm thận T

2.    Đường đi

–     Tm bán đơn chạy lên ở trên mặt T của thân các đs ngực & ở sau so với ĐmC ngực.

–     Khi lên ngang x sườn 7 thì chạy vòng sang P ở trc cột sống & đổ vào Tm đơn

3.    Nhánh bên

–     Thu nhận 5 Tm gian sườn trái từ 7-11

III.        TM bán đơn phụ

1.    Nguyên ủy- đường đi- tận cùng

–     Là một Tm ngắn, chạy xuống ở mặt T thân đs ngực

–     Khi đến ngang x sườn 6 thì vòng sang P, trước CS ngực để đổ vào Tm đơn.

2.    Nhánh bên

–     Các Tm gian sườn 4,5,6 bên T

–     Và có thể cả thân TM gian sườn trên trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm