Hình Thể Ngoài Bán Cầu Đại Não

HÌnh thể ngoài bán cầu đại não

 

–     ĐN đc ngăn cách với trung não & tiểu não = khe não ngang.

–     ĐN đc khe não dọc chia thành 2 bán cầu. Mỗi BC có 3 mặt: trên ngoài, dưới & trong.

–     Trên bề mặt BC ĐN có các rãnh não. Các rãnh ngăn cách các thùy não được gọi là rãnh gian thùy.

1.       Các rãnh gian thùy

–     Mặt ngoài:

 • Có 3 rãnh gian thuỳ: rãnh trung tâm, rãnh bên & rãnh đỉnh chẩm ngoài.
 • Ba rãnh này ngăn cách phần nằm ở mặt trên ngoài của 4 thuỳ: thuỳ trán, đỉnh, chẩm, thái dương

–     Mặt trong: có 3 rãnh gian thuỳ

 • Rãnh đai: ngăn cách mặt trong thùy trán _ hồi đai của thuỳ viền.
 • Rãnh dưới đỉnh: ngăn cách mặt trong thùy đỉnh _ hồi đai của thuỳ viền
 • Rãnh đỉnh chẩm trong: ngăn cách mặt trong của thùy đỉnh _ thùy chẩm

–     Mặt dưới: có 2 rãnh

 • Hố não bên: ngăn cách mặt dưới thùy trán _ thùy thái dương
 • Rãnh bên phụ: ngăn cách hồi hải mã của thùy viền _ thuỳ TD

2.       Các thùy não

2.1.      Thùy trán: Nằm trên cả 3 mặt của BC. Đầu trước thựy trỏn gọi là cực trán

–     Mặt ngoài:

 • Được giới hạn bởi rãnh trung tâm ở sau & rãnh bên ở dưới.
 • Mặt này cú 3 rãnh: rãnh trc tr.tâm, rãnh trán trên, rãnh trán dưới. 3 rónh này chia mặt ngoài thành 4 hồi: hồi trc trung tâm, hồi trán trên, giữa, dưới

–     Mặt trong: đc ngăn cách với hồi đai của thuỳ viền bằng rãnh đai & được gọi là hồi trán trong.

–     Mặt dưới:

 • Ngăn cách với thùy thái dương bằng hố nóo bờn
 • Đc rónh khứu chia làm 2phần:

+     Phần trong: là hồi thẳng

+     Phần ngoài: là các hồi ổ mắt

2.2.      Thùy đỉnh: Nằm ở mặt ngoài và mặt trong bán cầu.

–     Mặt ngoài:

 • Đc giới hạn bởi:

+     Ở trước là: rónh trung tõm

+     Ở sau là: rónh đỉnh chẩm ngoài

+     Ở dưới là: rónh bờn

 • Trờn mặt này cú 2rónh là: rãnh sau trung tâm & rãnh nội đỉnh. Cỏc rónh này chia mặt ngoài thành 3 phần: hồi sau trung tâm, tiểu thuỳ đỉnh trên & tiểu thuỳ đỉnh dưới.

–     Mặt trong:

 • Đc gọi là hồi trước chêm
 • Giới hạn bởi:

+     Ở trước là: trẽ viền

+     Phớa sau là: rónh đỉnh chẩm trong

+     Phía dưới là: rónh dưới đỉnh

–     Phần lấn vào trong BC ĐN của các hồi sau &trc TT gọi là  tiểu thuỳ cạnh trung tâm.

2.3.      Thuỳ thái dương: Nằm ở 2 mặt ngoài & dưới. Đầu trc của nú = cực TD.

–     Mặt ngoài:

 • Ngăn cách với thuỳ trán & thuỳ đỉnh = rãnh bên, ko có ranh giới với thuỳ chẩm.
 • Trờn mặt này cú 2rãnh: rónh TD trên & dưới, 2rónh này chia mặt ngoài thành 3 hồi: TD trên, giữa, dưới.

–     Mặt dưới:

 • Đc ngăn cách với hồi hải mã của thuỳ viền = rãnh bên phụ, nhưng ko cú ranh giới với thuỳ chẩm.
 • Mặt dưới của cả 2 thuỳ này đc rãnh chẩm TD chia thành 2 hồi chẩm TD ngoài & trong.

2.4.      Thuỳ chẩm: Nằm trên cả 3 mặt BC. Đầu sau = cực chẩm.

–     Ngăn cách với thuỳ đỉnh ở trc = rãnh đỉnh chẩm ngoài & trong, ko có ranh giới với thuỳ TD.

–     Mặt ngoài: có 2 rãnh là rãnh nguyệt và rãnh chẩm ngang.

–     Mặt dưới: góp phần tạo phần sau của hồi chẩm – TD ngoài & rong.

–     Mặt trong: có hồi chêm nằm giữa rãnh đỉnh chẩm trong và rãnh cựa.

2.5.      Thuỳ viền: là vùng não vây quanh thể trai và gian não.

–     Gồm 3 phần: hồi đai, hồi hải mã, vùng dưới trai

–     Hồi đai bao quanh mặt lưng thể trai, ngăn cách với mặt trong thuỳ trán = rãnh đai, với mặt trong thuỳ đỉnh = rãnh dưới đỉnh.

–     Hồi hải mã: ngăn cách với mặt dưới thuỳ TD = rãnh bên phụ. Đầu trc cong lại gọi là móc.

–     Vùng dưới trai: vùng vỏ não nằm ngáy dưới mỏ thể trai.

2.6.      Thuỳ đảo:

–     Là vùng nóo nằm ở đáy rãnh bên

–     Ngăn cách với thuỳ não xung quanh bởi rãnh vòng đảo.

–     Trong thuỳ đảo có rãnh tâm đảo & 1 số rãnh nhỏ chia thành 1 hồi đảo dài ở phía sau rãnh tâm đảo & khoảng 4 hồi đảo ngắn ở phía trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm