Hình Thể Trong Của Tủy Sống

Sơ đồ bên trong tủy sống.

https://lh3.googleusercontent.com/-4TlV5irsYAg/UuOHCeE-S0I/AAAAAAAAAl0/EksUePUoDfI/s800/N-158.JPG

TS được cấu tạo bởi 2 phần: chất xám ở giữa & chất trắng ở xq

Ở giữa chất xám có ống trung tõm

1.       Chất xám:

 • Được tạo bởi những thân noron & sợi tk ko có bao Myelin.
 • Trên mặt cắt ngang tuỷ sống, ch/x có hình chữ H.
 • Nếp ngang chữ H gọi là mép xám
 • Mỗi nếp dọc của chữ H có 3cột là: cột trước, cột sau và cột trung gian
 • Mặt cắt qua các cột trứớc và sau gọi là các sừng trước và sau
 • Cả 3cột đều chạy suốt chiều dài tủy sống.
 • Cột trung gian lồi sang phớa bờn ở đoạn tuỷ từ N1 → L3 & mặt cắt qua chỗ lồi này gọi là sừng bên

 Sừng trước

–     Chứa cỏc thân neuron vđ mà sợi trục của chúng sẽ chạy tới các cơ vân ở ngoại vi qua rễ trước TK sống.

–     Sừng trc cũng là nơi tận cựng của các dải v/đ từ não đi xuống.

–     Các nơron vđ của sừng trc nằm tập trung ở 4 nhóm nhân

 • Nhóm trong
 • Nhóm ngoài
 • Nhóm trước
 • Nhóm trung tâm có nhân trung tâm

–     Chức năng của sừng trc là vận động theo ý muốn và phản xạ

 Sừng sau

–     Tính từ sau ra trc, sừng sau có 4 phần: đỉnh, chỏm, cổ, nền.

–     Ứng với 4 phần này có 4 nhân: nhân viền sau, chất keo, nhân riêng sừng sau & nhân ngực

–     Là nơi tận cựng của cỏc sợi cảm giỏc từ rễ sau tk sống đi vào. Đthời là nơi xuất phát của các dải cảm giỏc từ ts lên não.

–     Chức năng của sừng sau: chuyển tiếp cảm  giỏc

 Cột trung gian & sừng bên

–     Sừng bên có mặt từ tuỷ T1 → L3

–     Cột trung gian có suốt chiều dài ts

–     Sừng bên có nhân trung gian bên. Nhân này chứa thân neuron ể trc hạch

–     ở đoạn tuỷ cùng ( S2-S4): tại cột trung gian có các nhân ể’ cùng chứa các noron đối giao cảm trước hạch

–     Ch/n của cột trung gian và sừng bờn là tự chủ

 Mép xám: là nếp ngang của chữ H

–     Là vùng ch/x nối cột trung gian ở 2 bên với nhau

–     Giữa mộp xỏm có ống trung tâm chia mộp xỏm thành mộp xỏm trc & sau.

–     Ống tt là ống chứa DNT. Đầu trên thông với não thất 4, đầu dưới phình ra thành thất tận cựng.

2.       Chất trắng:

–     Tạo nên bởi những sợi trục có bao myelin.

–     Những tập hợp sợi trục có cùng nơi xuất phát, đích đến, hướng đi được gọi là các dải. Bao gồm cỏc  dải vđ đi xuống & dải cg đi lên.

–     Nếu tập hợp các sợi ko có cùng nơi xuất phát và đích đến thỡ được gọi là các bó.

–     Chất trắng ở 2 bên ts ngăn cách ở phía sau = vách giữa sau; ở trc nối với nhau = mép trắng trc

2.1 Thừng trước cú cỏc dải và cỏc bú:

–     Dải vỏ tuỷ trước

–     Dải tiền đình tuỷ

–     Dải trám tuỷ

–     Dải tuỷ đồi thị trước

–     Dải mái tủy

–     Các bó riêng trước

2.2 Thừng bên:

–     Dải tủy tiểu não trước

–     Dải tủy tiểu nóo sau

–     Dải tủy đồi thị bên

–     Dải vỏ tủy bên

–     Dải đỏ tủy

–     Các bó riêng bên

2.3 Thừng sau có:

–     Bó thon

–     Bó chêm.

–     Bó lưng bên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm