Thế nào gọi là protein niệu có tính chọn lọc?

Thế nào gọi là protein niệu có tính chọn lọc?

Khi bình thường màng tiểu cầu thận có thể cản trỏ việc cho qua các phân tử lớn trong huyết tương và các thành phần hữu hình (tế bào máu và tiểu cầu máu). Cơ sở của tác dụng ngăn chặn này là:

1.       Màng chắn điện tích: Trong tình trạng bình thường, protein trắng trong huyết tương khó lọt được qua màng thông qua của tiểu cầu thận, đó là do protein trắng trong huyết tương có giá trị PH (tính kiềm) bình thường có điện tích, còn màng cho qua của tiểu cầu thận cũng mang điện tích, tạo ra một tấm chắn điện tích có tác dụng ngăn chặn, không cho các protein trắng mang điện tích đi qua. Nhưng khi bị bệnh thì điện tích trên màng cho qua của tiểu cầu thận không còn nữa, Vì vậy rất nhiều protein trắng có thể chui qua màng lọc của tiểu cầu thận, tạo ra protein niệu (nưóc tiểu có protein).

2.       Màng chắn cơ học màng lọc của tiểu cầu thận có dạng mắt lưới, độ to nhỏ của các mắt lưới sẽ quyết định khâ năng cho qua của màng. Trong tình trạng bình thường, những chất có đường kính phân tử nhỏ cỡ 2 nanomét (lnm=10'3m) có thể tự do lọt qua màng lọc của tiểu cầu thận, khi đường kính phân tử lớn hơn thì khả năng lọt qua màng lọc sẽ giảm đì, nếu đường kính phân tử cỡ 4nm thì khả năng lọt qua bằng không. Nếu bệnh biến làm hủy hoại màng lọc của tiểu cầu thận thì các chất có phân tử to hay nhỏ đều lọt qua được hết.

Bệnh biến của tiểu cầu thận làm tổn thương màng lọc, làm khả năng ngăn chặn giảm đi, do đó trong dịch sau màng lọc của tiểu cầu thận có protein trắng và chất béo. Trong các protein trong huyết tương, phân tử protein trắng là nhỏ nhất, bỏi vậy sô" protein trắng lọt qua cũng nhiều nhất nhưng đại bộ phận protein trắng có thể bị ống tiếu cầu hấp thu trở lại, chỉ có một sô" ít bị bài thải vào trong nước tiểu. Khi thận- bị bệnh ỏ mức nhẹ, do tổn thương chủ yếu ở màng chắn điện tích, còn màng chắn cơ học chỉ bị tổn thương rất nhẹ, nên mắt lưới lọc không to ra, nhũng protein lọt qua chủ yếu là proteìn trắng, vì vậy loại protein niệu này gọi là protein niệu có chọn lọc. Khi thận bị bệnh tương đốì nặng, màng chắn cơ học cũng bị tổn hại, mắt lưới lọc to hẳn lên, làm những phân tử protein lón (gồm protein cầu ơ.2 và protein mỡ P) đều có thể dễ dàng chui qua màng lọc, khi đó các loại protein trong huyết tương đều có the có mặt trong nưốc tiểu, dạng protein niệu này gọi là protein niệu không chọn lọc.

 

Xem thêm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm